ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa

Convocatòria 2020: cupons amb més possibilitats que mai!

Vendre per primera vegada a un nou país. Implementar tecnologies avançades. Capgirar el teu model de negoci i adaptar-lo a les noves tendències del consumidor. Descobrir les millors eines de finançament per a tu. O bé, siguis una pime consolidada o una startup, passar pàgina a la situació provocada per la COVID-19 i dirigir-te a nous horitzons.

Aquests són els Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa, uns cupons de descompte econòmic directe que pots bescanviar per un servei expert en internacionalització, innovació, noves tecnologies, finançament o estratègia, a través de l’assessorament expert dels proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Enguany incorpora més variants i tipologies que mai i, com sempre, s'exhaurirà en poc temps. Tria el cupó que més s’adapti a les teves necessitats.

La convocatòria 2020 es troba finalitzada.

 

Cupons a la internacionalització

Què ofereixen?

Els Cupons a la internacionalització tenen per objectiu incentivar la internacionalització de les empreses i es poden bescanviar per algun d’aquests serveis:

 • Cupó al desenvolupament d'un pla de promoció internacional: selecció del producte o servei a internacionalitzar, dels països de destí, dels canals de distribució, elaboració del llistat de clients potencials. Ajut màxim de 2.400 euros.
 • Cupó a la subcontractació d’un Export Manager. Ajut màxim de 4.000 euros.

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

La convocatòria 2020 és tancada.

Proveïdors acreditats

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d'algun d'aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

* El proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat en el moment de fer la sol·licitud del cupó corresponent.

Ets un proveïdor i et vols acreditar perquè els teus clients es puguin beneficiar dels Cupons a la internacionalització?

Destinataris, condicions i sol·licitud

Aquests ajuts s'adrecen a pimes amb seu operativa a Catalunya i que encara no exporten o que exporten fins a un màxim del 15% de la seva facturació (havent facturat un mínim de 100.000€ i exportat un mínim de 5.000€ l’any 2019). És a dir, són cupons que s'adrecen a empreses amb poca experiència exportadora o que encara no han exportat mai.

La intensitat de l'ajut serà d'un màxim del 80% del cost del servei, amb un ajut màxim de 2.400 euros pel cupó al pla de promoció internacional i de 4.000 euros pel cupó a la subcontractació d'un Export Manager.

Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i el 30 de juny de 2021.

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

La convocatòria 2020 és tancada.

Passos per fer la sol·licitud

 • Escull el servei que t’interessa i el proveïdor amb qui vols treballar.
 • Presenta la teva sol·licitud seguint les bases de la convocatòria.
 • Porta a terme el projecte: quan rebis la resolució d'acceptació per part d'ACCIÓ, obtindràs el teu cupó per començar a treballar. Disposes de vuit mesos per dur a terme el servei.
 • Justifica la feina feta: al finalitzar el servei, l’entitat proveïdora presentarà els justificants adients a ACCIÓ. No caldrà que facis cap gestió per tal de rebre l’import de l’ajut.

Cupons a la indústria 4.0

Què ofereixen?

Els Cupons a la indústria 4.0 tenen per objectiu la concessió d’ajuts per la contractació de serveis d’innovació i la implementació de tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els processos de l'empresa. Es poden bescanviar per un dels següents serveis:

 • Cupó diagnosi indústria 4.0: Diagnosi que permeti la identificació d'oportunitats de millora que ajudin a les empreses a incorporar noves tecnologies i a fer un canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l'establiment de plans de transformació.
  Ajut màxim: 8.000 euros.
 • Cupó implantació indústria 4.0: Integració i testatge de tecnologies de la indústria 4.0, realització de proves pilot i accés a infraestructures tecnològiques, instal·lacions o arquitectures singulars.
  Ajut màxim de 20.000 euros.

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

La convocatòria 2020 és tancada.

Proveïdors acreditats

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d'algun d'aquests proveïdors acreditats* per ACCIÓ:

 • Agents tecnològics amb el segell TECNIO
 • Assessors acreditats per ACCIÓ en l'àmbit sectorial RIS3CAT d'Indústria 4.0, en les categories: estratègia, tecnologia, operacions i organització.

Troba el teu assessor al llistat d'assessors acreditats d'ACCIÓ i/o al Llistat de desenvolupadors TECNIO. Filtra per la categoria que t'interessa per conèixer totes les opcions al teu abast.

* Els assessors o agents tecnològics TECNIO han d’estar acreditats en el moment de la justificació del projecte. En cas que aquest no hi estigui, l’empresa no podrà cobrar el cupó tot hi que la feina estigui feta.

Ets un proveïdor i et vols acreditar perquè els teus clients es puguin beneficiar dels Cupons indústria 4.0?

Destinataris, condicions i sol·licitud

Aquests ajuts van dirigits a pimes amb:

 • Establiment operatiu a Catalunya.
 • Un mínim de 4 anys de vida a data de sol·licitud de l'ajut.

La quantia de la subvenció per aquest programa serà d'un màxim de 8.000 pel Cupó diagnosi indústria 4.0 o d'un màxim de 20.000 euros pel Cupó implantació indústria 4.0, sempre que no superi el cost de l'actuació subvencionada. Els projectes subvencionats es podran executar entre l’1 de gener de 2020 i el 30 de novembre de 2021.

L'empresa beneficiària podrà rebre fins a un màxim de dos cupons, sempre que un d'ells sigui el Cupó a la propietat industrial o el Cupó a la fiscalitat (dins els Cupons a la innovació i a l'estratègia).

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

La convocatòria 2020 és tancada.

Cupons a la innovació i a l'estratègia

Especialitats

Els Cupons a la innovació i a l'estratègia es poden bescanviar per un o dos dels següents serveis:

Cupó a noves iniciatives disruptives

 • Per transformar el model de negoci de l’empresa i adaptar-lo a l’aparició de noves tecnologies exponencials, a les noves tendències del consumidor, a nous models de negoci i a les transformacions sorgides del canvi climàtic o la crisi de la COVID-19.
  Ajut màxim de 8.000 euros.

Cupó a la fiscalitat

 • Per obtenir certificats en matèria d’R+D+i.
  Ajut màxim de 2.500 euros.

Cupó al model de gestió i de processos d’innovació

 • Per implantar un nou sistema de gestió de la innovació, dissenyar nous productes i serveis, millorar els processos interns de l’empresa que comportin canvis estructurals i del model de negoci i consolidar un nivell d’innovació coherent i sostenible.
  Ajut màxim de 6.000 euros.

Cupó a la propietat industrial

 • Per la redactar i presentar patents o models d’utilitat.
  Ajut màxim de 2.500 euros
 • Per definir un pla estratègic de la propietat industrial i intel·lectual de l’empresa.
  Ajut màxim de 4.000 euros.

Cupó a l'economia circular

 • Per aplicar criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos per analitzar i minimitzar el seu impacte ambiental.
  Ajut màxim de 6.000 euros.

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

La convocatòria 2020 és tancada.

Proveïdors acreditats

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d'algun d'aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

Cupó a noves iniciatives disruptives

 • Assessors acreditats per ACCIÓ experts en gestió de la innovació i corporate venturing.

Cupó a la fiscalitat

 • Assessors acreditats per ACCIÓ experts en fiscalitat en R+D+i i que a més estiguin acreditats i vigents segons la ENAC pels serveis relacionats amb l'obtenció de certificats en matèria d'R+D+i.

Cupó al model de gestió i de processos d’innovació

 • Assessors acreditats per ACCIÓ experts en gestió de la innovació, disseny de producte i en estratègia d’innovació, finances i control de gestió, màrqueting, vendes i canals digitals, operacions i organització.

Cupó a la propietat industrial

 • Assessors acreditats per ACCIÓ en la categoria de patents i marques.

Cupó a l’economia circular

 • Assessors acreditats per ACCIÓ en la categoria d’Economia verda

Troba el teu assessor al llistat d'assessors acreditats d'ACCIÓ. Filtra per la categoria que t'interessa per conèixer totes les opcions al teu abast.

* El proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat en el moment de fer la sol·licitud del cupó corresponent.

Ets un proveïdor i et vols acreditar perquè els teus clients es puguin beneficiar dels Cupons a la innovació i a l'estratègia?

Destinataris, condicions i sol·licitud

Aquests ajuts van dirigits a pimes amb:

 • Establiment operatiu a Catalunya
 • Un mínim de 4 anys de vida a data de sol·licitud de l'ajut

La quantia màxima de la subvenció pels Cupons a la innovació i a l'estratègia és la següent:

 • Cupó a noves iniciatives disruptives: Ajut màxim de 8.000 euros.
 • Cupó a la fiscalitat: Ajut màxim de 2.500 euros.
 • Cupó al model de gestió i de processos d’innovació: Ajut màxim de 6.000 euros.
 • Cupó a la propietat industrial: Ajut màxim de 2.500 euros (redacció i presentació de la patent) o de 4.000 euros (definició del pla estratègic).
 • Cupó a l'economia circular: ajut màxim de 6.000 euros.

Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria al DOGC i el 30 de novembre de 2021.

L'empresa beneficiària podrà rebre fins a un màxim de dos cupons, sempre que un d'ells sigui el Cupó a la propietat industrial o el Cupó a la fiscalitat.

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

La convocatòria 2020 és tancada.

Cupons al finançament

Què ofereixen?

El Cupons al finançament es poden bescanviar per l’assessorament i/o l’acompanyament en algun dels següents serveis:

 • Refinançament del passiu, cerca de finançament o la realització d’un pla de contingència.

Aquest servei inclou l’anàlisi de la situació econòmica-financera actual i futura de l’empresa; la descripció de l’estratègia que s’ha de seguir; una enumeració de les decisions rellevants a prendre; suport en la documentació i acompanyament en la negociació amb els creditors o possibles finançadors.

Ajut màxim de 2.500 euros.

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

La convocatòria 2020 és tancada.

Proveïdors acreditats

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d'algun d'aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

 • Assessors experts en finances i control de gestió. 

Troba el teu assessor al llistat d'assessors acreditats d'ACCIÓ.

 

* El proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat en el moment de fer la sol·licitud del cupó corresponent.

 

Ets un proveïdor i et vols acreditar perquè els teus clients es puguin beneficiar dels Cupons al finançament?

Destinataris, condicions i sol·licitud

Aquests ajuts van dirigits a pimes amb establiment operatiu a Catalunya.

La quantia de la subvenció pels Cupons al finançament serà d'un màxim de 2.500 euros, sempre que no superi el cost de l'actuació subvencionada. Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i fins el 28 de febrer de 2021.

L'empresa beneficiària podrà rebre fins a un màxim de dos cupons, sempre que un d'ells sigui el Cupó a la propietat industrial o el Cupó a la fiscalitat (dins els Cupons a la innovació i a l'estratègia).

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

La convocatòria 2020 és tancada.

Cupons a les startups

Què ofereixen?

Els Cupons a les startups tenen per objectiu ajudar a les empreses emergents a superar els mesos de paralització de la COVID-19 donant suport en la resolució de necessitats immediates de finançament, de vendes o en l’estratègia de creixement. Aquests cupons subvencionen l’acompanyament per part de proveïdors experts en la presa de decisions i es poden bescanviar pels següents serveis:

 • Assessorament financer
 • Assessorament en l’estratègia comercial o de màrqueting
 • Assessorament d’equips, gestió interna o millora de processos
 • Assessorament estratègic

Ajut màxim: 1.600 euros.

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

La convocatòria 2020 és tancada.

Proveïdors acreditats

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d'algun d'aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

 • Experts de totes les categories d'acreditats com a assessors i els mentors de startups.

Troba el teu assessor al llistat d'assessors acreditats d'ACCIÓ o el teu mentor al llistat de mentors acreditats.

* El proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat en el moment de fer la sol·licitud del cupó corresponent.

Ets un proveïdor o un mentor i et vols acreditar perquè els teus clients es puguin beneficiar dels Cupons a les startups?

Destinataris, condicions i sol·licitud

Les startups beneficiàries dels ajuts han de complir amb els següents requisits:

 • Tenir personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors. No es consideren beneficiaris els empresaris individuals.
 • L’equip fundador ha d’estar format per emprenedors i no per empreses o institucions. Aquests han de tenir la majoria del capital de l’empresa (50%).
 • Les startups beneficiàries han d’haver complert els 6 mesos o tenir menys de 10 anys des de la seva constitució.
 • Ha de desenvolupar un producte, servei o model de negoci clarament innovador i amb un alt potencial de creixement.

La quantia de la subvenció pels Cupons a les startups serà d'un màxim de 1.600 euros, sempre que no superi el cost de l'actuació subvencionada. Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i fins el 28 de febrer de 2021.

L'empresa beneficiària podrà rebre fins a un màxim de dos cupons, sempre que un d'ells sigui el Cupó a la propietat industrial o el Cupó a la fiscalitat (dins els Cupons a la innovació i a l'estratègia).

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

La convocatòria 2020 és tancada.