Cupons a la innovació i 4.0
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Cupons a la innovació i a l'estratègia

Subvencions per impulsar la innovació a la teva empresa

Els Cupons a la innovació i els Cupons indústria 4.0 són cupons de descompte econòmic directe que pots bescanviar per un servei expert d’innovació ofert pels proveïdors acreditats d’ACCIÓ. Els cupons t'ajuden a innovar en els teus productes i processos, alhora que pots establir col·laboracions estratègiques per al teu negoci.

Cupons a la innovació: La convocatòria 2019 inclou els Cupons a la innovació, el Cupons d'economia circular, els Cupons de Fiscalitat i els Cupons de Propietat industrial.

Cupons indústria 4.0: impulsa la teva empresa a la transformació tecnològica.

Per qualsevol dubte o més informació, consulta aquest document amb tots els detalls o contacta amb nosaltres. 

Cupons a la indústria 4.0

Què ofereixen?

Els Cupons a la indústria 4.0 tenen per objectiu la concessió d’ajuts per la contractació de serveis d’innovació i la implementació de tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els processos de l'empresa. Es poden bescanviar per un dels següents serveis:

 • Cupó diagnosi indústria 4.0: Diagnosi que permeti la identificació d'oportunitats de millora que ajudin a les empreses a incorporar noves tecnologies i a fer un canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l'establiment de plans de transformació.
  Ajut màxim: 8.000 euros.
 • Cupó implantació indústria 4.0: Integració i testatge de tecnologies de la indústria 4.0, realització de proves pilot i accés a infraestructures tecnològiques, instal·lacions o arquitectures singulars.
  Ajut màxim de 20.000 euros.

 

La convocatòria 2020 té prevista l'obertura abans d'acabar el mes de juliol.

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i que solen exhaurir-se en poc temps.

Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada i posa't en contacte amb nosaltres si tens cap dubte o vols que t'avisem de seguida que s'obri la convocatòria.

 

Tens dubtes sobre els Cupons a la indústria 4.0?

Te'ls resoldrem i t'avisarem quan la convocatòria s'obri

Proveïdors acreditats

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d'algun d'aquests proveïdors acreditats* per ACCIÓ:

 • Agents tecnològics amb el segell TECNIO
 • Assessors acreditats per ACCIÓ en l'àmbit sectorial RIS3CAT d'Indústria 4.0, en les categories: estratègia, tecnologia, operacions i organització.

Troba el teu assessor al llistat d'assessors acreditats d'ACCIÓ i/o al Llistat de desenvolupadors TECNIO. Filtra per la categoria que t'interessa per conèixer totes les opcions al teu abast.

 

* Els assessors o agents tecnològics TECNIO han d’estar acreditats en el moment de la justificació del projecte. En cas que aquest no hi estigui, l’empresa no podrà cobrar el cupó tot hi que la feina estigui feta.

Ets un proveïdor i et vols acreditar perquè els teus clients es puguin beneficiar dels Cupons indústria 4.0?

Tens dubtes sobre els Cupons a la indústria 4.0?

Te'ls resoldrem i t'avisarem quan la convocatòria s'obri

Destinataris, condicions i sol·licitud

Aquests ajuts van dirigits a pimes amb:

 • establiment operatiu a Catalunya.
 • un mínim de 4 anys de vida a data de sol·licitud de l'ajut.

 

La quantia de la subvenció per aquest programa serà d'un màxim de 8.000 pel Cupó diagnosi indústria 4.0 o d'un màxim de 20.000 euros pel Cupó implantació indústria 4.0, sempre que no superi el cost de l'actuació subvencionada. Els projectes subvencionats es podran executar entre l’1 de gener de 2020 i el 30 de novembre de 2021. 

L'empresa beneficiària podrà rebre fins a un màxim de dos cupons, sempre que un d'ells sigui el Cupó a la propietat industrial o el Cupó a la fiscalitat (dins els Cupons a la innovació i a l'estratègia). 

 

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i que solen exhaurir-se en poc temps.

Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada i posa't en contacte amb nosaltres si tens cap dubte o vols que t'avisem de seguida que s'obri la convocatòria.

 

Tens dubtes sobre els Cupons a la indústria 4.0?

Te'ls resoldrem i t'avisarem quan la convocatòria s'obri

Cupons a la innovació i a l'estratègia

Especialitats

Els Cupons a la innovació i a l'estratègia es poden bescanviar per un o dos dels següents serveis:

Cupó a noves iniciatives disruptives

 • Per transformar el model de negoci de l’empresa i adaptar-lo a l’aparició de noves tecnologies exponencials, a les noves tendències del consumidor, a nous models de negoci i a les transformacions sorgides del canvi climàtic o la crisi de la COVID-19.
  Ajut màxim de 8.000 euros.

Cupó a la fiscalitat

 • Per obtenir certificats en matèria d’R+D+i.
  Ajut màxim de 2.500 euros.

Cupó al model de gestió i de processos d’innovació

 • Per implantar un nou sistema de gestió de la innovació, dissenyar nous productes i serveis, millorar els processos interns de l’empresa que comportin canvis estructurals i del model de negoci i consolidar un nivell d’innovació coherent i sostenible. 
  Ajut màxim de 6.000 euros.

Cupó a la propietat industrial

 • Per la redactar i presentar patents o models d’utilitat.
  Ajut màxim de 2.500 euros
 • Per definir un pla estratègic de la propietat industrial i intel·lectual de l’empresa.
  Ajut màxim de 4.000 euros.

Cupó a l'economia circular

 • Per aplicar criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos per analitzar i minimitzar el seu impacte ambiental.
  Ajut màxim de 6.000 euros.

 

La convocatòria 2020 té prevista l'obertura abans d'acabar el mes de juliol.

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i que solen exhaurir-se en poc temps.

Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada i posa't en contacte amb nosaltres si tens cap dubte o vols que t'avisem de seguida que s'obri la convocatòria.

Tens dubtes sobre els Cupons a la innovació i a l'estratègia?

Te'ls resoldrem i t'avisarem quan la convocatòria s'obri

Proveïdors acreditats

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d'algun d'aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

Cupó a noves iniciatives disruptives

 • Assessors acreditats per ACCIÓ experts en gestió de la innovació i corporate venturing.

Cupó a la fiscalitat

 • Assessors acreditats per ACCIÓ experts en fiscalitat en R+D+i i que a més estiguin acreditats i vigents segons la ENAC pels serveis relacionats amb l'obtenció de certificats en matèria d'R+D+i.

Cupó al model de gestió i de processos d’innovació

 • Assessors acreditats per ACCIÓ experts en gestió de la innovació, disseny de producte i en estratègia d’innovació, finances i control de gestió, màrqueting, vendes i canals digitals, operacions i organització.

Cupó a la propietat industrial

 • Assessors acreditats per ACCIÓ en la categoria de patents i marques.

Cupó a l’economia circular 

 • Assessors acreditats per ACCIÓ en la categoria d’Economia verda

 

Troba el teu assessor al llistat d'assessors acreditats d'ACCIÓ. Filtra per la categoria que t'interessa per conèixer totes les opcions al teu abast.

 

* El proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat en el moment de fer la sol·licitud del cupó corresponent.

 

Ets un proveïdor i et vols acreditar perquè els teus clients es puguin beneficiar dels Cupons a la innovació i a l'estratègia?

Tens dubtes sobre els Cupons a la innovació i a l'estratègia?

Te'ls resoldrem i t'avisarem quan la convocatòria s'obri

Destinataris, condicions i sol·licitud

Aquests ajuts van dirigits a pimes amb:

 • establiment operatiu a Catalunya
 • un mínim de 4 anys de vida a data de sol·licitud de l'ajut

La quantia màxima de la subvenció pels Cupons a la innovació i a l'estratègia és la següent:

 • Cupó a noves iniciatives disruptives: Ajut màxim de 8.000 euros.
 • Cupó a la fiscalitat: Ajut màxim de 2.500 euros.
 • Cupó al model de gestió i de processos d’innovació: Ajut màxim de 6.000 euros.
 • Cupó a la propietat industrial: Ajut màxim de 2.500 euros (redacció i presentació de la patent) o de 4.000 euros (definició del pla estratègic).
 • Cupó a l'economia circular: ajut màxim de 6.000 euros.

Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria al DOGC i el 30 de novembre de 2021.

L'empresa beneficiària podrà rebre fins a un màxim de dos cupons, sempre que un d'ells sigui el Cupó a la propietat industrial o el Cupó a la fiscalitat. 

 

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i que solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per solicitar el teu cupó consultant la documentació relacionada i posa't en contacte amb nosaltres si tens cap dubte o vols que t'avisem de seguida que s'obri la convocatòria.

Tens dubtes sobre els Cupons a la innovació i a l'estratègia?

Te'ls resoldrem i t'avisarem quan la convocatòria s'obri