Assessors programes d’ACCIÓ
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Acreditació d'assessors

La teva experiència crea riquesa

Si tens experiència i coneixement, per què no compartir-ho amb empreses que ho necessitin? Acredita’t com a Assessor de Programes d’ACCIÓ i posa al servei del teixit empresarial de Catalunya la teva excel·lència professional.

Estaràs al costat de l’empresa durant la implementació dels serveis d’ACCIÓ com un suport bàsic per al seu èxit.

Si vols ajudar a fer créixer les empreses catalanes, consulta'ns per conèixer-ne com acreditar-te com a Assessor dels Programes d’ACCIÓ!

Només els assessors acreditats poden acompanyar les empreses en l’aplicació dels diversos serveis d’ACCIÓ. Si ets un d’ells, tindràs a l’abast milers d’empreses que necessitaran un perfil amb la teva experiència i coneixement per impulsar el seu creixement.

Els assessors donen suport a la implementació dels programes d'ACCIÓ a través de:

 • Identificar actuacions clau i oportunitats de millora dels resultats de l’empresa
 • Establir metodologies per convertir les bones pràctiques identificades en bons hàbits
 • Eines de millora de la gestió diària de l’empresa
 • Actuar d’enllaç entre l’empresa i els programes d’ACCIÓ

Tingues present que les empreses escullen el candidat idoni d’entre els assessors acreditats que figuren al llistat d'assessors d’ACCIÓ. Estar acreditat no garanteix la teva participació en un programa concret, ni la selecció per part de les empreses participants.

Consulta’ns conèixer-ne tots els detalls!

 • Acceptar el codi deontològic.
 • Tenir una titulació universitària oficial o, en cas de no tenir-la, titulació de formació específica per a l’àrea sol·licitada que superi els 60 crèdits ECTS.
 • Disposar de perfil públic a LinkedIn.
 • Coneixements de català, castellà i un tercer idioma.
 • Complir amb els requisits específics per a cada àrea d’expertesa i/o àmbit RIS3CAT
 • Documentació justificativa de l’experiència, dels projectes i altres requisits de les àrees sol·licitades mitjançant certificats emesos per les empreses on has treballat, especificant de manera clara el període de col·laboració i les teves responsabilitats. L’experiència també és justificable mitjançant l’informe de vida laboral de la Seguretat Social.
 • Projectes: certificats emesos per les empreses amb les quals has realitzat cada projecte indicat al formulari de sol·licitud, o bé la factura corresponent al projecte.
 • En cas de no poder presentar els certificats relatius a l’experiència i/o els projectes, els pots substituir per una declaració responsable on hi consti la informació sol·licitada, segons correspongui, i la referència d’almenys un contacte de l’empresa a la qual s’estigui fent referència.
 • En el cas que algun dels documents sol·licitats ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors d’ACCIÓ, no caldrà presentar-lo. Caldrà, però, presentar una declaració responsable informant de quin document es tracta i en quina data es va lliurar i on hi consti que continua essent vigent.

La teva sol·licitud serà vàlida en el moment que rebem la documentació justificativa relativa a la teva formació i experiència a l’adreça de correu acreditacio.accio@gencat.cat.

La no presentació del formulari i/o d’aquesta documentació dins del termini establert serà causa d’exclusió del procés d’acreditació.

Es disposarà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació del DOGC per omplir el formulari de sol·licitud i per enviar la documentació justificativa.

Per acreditar-te com a Assessor de Programes d’ACCIÓ, assegura’t que no compleixes cap incompatibilitat:

 • L'acreditació com a assessor d'ACCIÓ és incompatible amb estar acreditat com a tutor del programa Startup Catalonia i amb mantenir una relació laboral o assimilada amb els centres TECNIO.
 • No es pot estar acreditat a la vegada en les àrees d’expertesa Màrqueting Digital i Internacionalització.

Escull fins a dues àrees d’expertesa (consulta-les amb detall al DOGC) i un àmbit RIS3CAT:

 • Estratègia
 • Internacionalització
 • Màrqueting i vendes
 • Màrqueting digital
 • Operacions i logística
 • Finances i control de gestió
 • Organització i recursos humans
 • Legal
 • Gestió de la innovació
 • Conceptualització i disseny de producte
 • Fiscalitat en R+D+i
 • Patent box
 • Agent de patents i marques
 • Economia verda
 • Tecnologia
 • Horizon 2020: Projectes col·laboratius
 • Horizon 2020: SME instrument
 • Compra pública innovadora
 • Contractació pública internacional

Omple el formulari i envia la documentació a acreditacio.accio@gencat.cat

Consulta els perfils dels assessors acreditats en el marc dels programes d'ACCIÓ.

El cercador et permet filtrar per les àrees d’expertesa, àmbits sectorials RIS3CAT, perfils d’empresa, comarques i també per països i sectors d’experiència.

Si vols més informació pots consultar la seva adreça de LinkedIn i, si en disposa, també la seva pàgina web.

Si vols formar part d’aquest directori, consulta'ns per conèixer-ne com acreditar-te com a Assessor dels Programes d’ACCIÓ!