Assessors programes d’ACCIÓ
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Acreditació d'assessors

La teva experiència crea riquesa

Si tens experiència i coneixement, per què no compartir-ho amb empreses que ho necessitin? Acredita’t com a assessor dels programes d’ACCIÓ i posa al servei del teixit empresarial de Catalunya la teva excel·lència professional.

Estaràs al costat de l’empresa durant la implementació dels serveis d’ACCIÓ com un suport bàsic per al seu èxit.

Si vols ajudar a fer créixer les empreses catalanes, contacta'ns i t'expliquem com acreditar-te com a assessor dels programes d’ACCIÓ!

Només els assessors acreditats poden acompanyar les empreses en l’aplicació dels diversos serveis d’ACCIÓ. Si ets un d’ells, tindràs a l’abast milers d’empreses que necessitaran un perfil amb la teva experiència i coneixement per impulsar el seu creixement.

Els assessors donen suport a la implementació dels programes d'ACCIÓ a través de:

 • Identificar actuacions clau i oportunitats de millora dels resultats de l’empresa
 • Establir metodologies per convertir les bones pràctiques identificades en bons hàbits
 • Eines de millora de la gestió diària de l’empresa
 • Actuar d’enllaç entre l’empresa i els programes d’ACCIÓ


Tingues present que les empreses escullen el candidat idoni d’entre els assessors acreditats que figuren al llistat d'assessors d’ACCIÓ. Estar acreditat no garanteix la teva participació en un programa concret, ni la selecció per part de les empreses participants.

Si vols formar part d’aquest directori, contacta'ns per conèixer com acreditar-te com a assessor dels programes d’ACCIÓ!

 • Acceptar el codi deontològic.
 • Tenir una titulació universitària oficial o, en cas de no tenir-la, titulació de formació específica per a l’àrea sol·licitada que superi els 60 crèdits ECTS.
 • Disposar de perfil públic a LinkedIn.
 • Coneixements de català, castellà i un tercer idioma.
 • Complir amb els requisits específics per a cada àrea d’expertesa i/o àmbit RIS3CAT, detallats a l'annex de la resolució.

 

La teva sol·licitud serà vàlida en el moment que l'enviïs a través del formulari de sol·licitud i adjuntis la documentació acreditativa relativa a la teva formació i experiència. La no presentació del formulari amb la documentació requerida dins del termini establert serà causa d’exclusió del procés d’acreditació.

A continuació es detalla tota la documentació requerida, que es podrà presentar en format pdf, jpg o gif.


Documentació general:

 • Titulació universitària oficial espanyola o d’algun país membre de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) o homologada; en cas de no tenir-la, titulació de la formació específica per a l’àrea sol·licitada i que superi els 60 crèdits ECTS o equivalent.

 • Declaració responsable especificant el nivell de coneixement del català, castellà i una tercera llengua, o bé presentar els certificats oficials corresponents, en el cas de tenir-los.

 • Enllaç al teu perfil de LinkedIn (públic).

 

Documentació justificativa de l'experiència, projectes i altres requisits de les àrees sol·licitades:

 • Experiència: cal acreditar-la mitjançant certificats emesos per les empreses on has treballat, especificant de manera clara el període de col·laboració i les teves responsabilitats. L’experiència també és justificable mitjançant l’informe de vida laboral de la Seguretat Social.

 • Projectes: certificats emesos per les empreses amb les quals has realitzat cada projecte indicat al formulari de sol·licitud, o bé la factura corresponent al projecte.

 

En cas de no poder presentar els certificats relatius a l’experiència i/o els projectes, els pots substituir per una declaració responsable on consti la informació sol·licitada, segons correspongui, i la referència d’almenys un contacte de l’empresa a la qual s’estigui fent referència.

En el cas que algun dels documents sol·licitats ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors d’ACCIÓ, no caldrà presentar-lo. Caldrà, però, presentar una declaració responsable informant de quin document es tracta, en quina data es va lliurar a ACCIÓ i on consti que continua sent vigent.

 

Terminis:

Convocatòria tancada

La convocatòria 2018 per acreditar-te com a assessor dels programes d'ACCIÓ finalitza el 28 de setembre de 2018.

 

Per acreditar-te com a assessor de programes d’ACCIÓ, assegura’t que no compleixes cap incompatibilitat:

 • L'acreditació d'assessor d'ACCIÓ és incompatible amb l'acreditació de tutor del programa Startup Catalonia i amb el fet de mantenir una relació laboral o assimilada amb els centres TECNIO.
 • És incompatible estar acreditat a la vegada en les àrees d’expertesa Màrqueting Digital i Internacionalització.

 

Escull fins a dues àrees d’expertesa (consulta-les en detall al DOGC) i un àmbit RIS3CAT:

 • Estratègia
 • Internacionalització
 • Màrqueting i vendes
 • Màrqueting digital
 • Operacions i logística
 • Finances i control de gestió
 • Organització i recursos humans
 • Legal
 • Gestió de la innovació
 • Conceptualització i disseny de producte
 • Fiscalitat en R+D+i
 • Patent box
 • Agent de patents i marques
 • Economia verda
 • Tecnologia
 • Horizon 2020: Projectes col·laboratius
 • Horizon 2020: SME instrument
 • Compra pública innovadora
 • Contractació pública internacional

 

Opcionalment i de manera addicional, pots demanar l’acreditació per a un dels 7 àmbits del RIS3CAT. En  el cas que el teu perfil sigui de les àrees d’expertesa Estratègia, Operacions i logística o Tecnologia també pots sol·licitar l’àmbit d’especialització sectorial Indústria 4.0.

Els assessors acreditats compten amb el benefici de poder fer ús del segell d'assessor acreditat, d’acord amb el manual d’ús del segell facilitat pels responsables del programa. També gaudeixien de visibilitat en el web d’ACCIÓ i d’altres instruments de comunicació, d’acord amb els criteris establerts per ACCIÓ.

T’informem que actualment no hi ha assessors acreditats i el termini de presentació de sol·licituds es troba tancat. Per a noves sol·licituds caldrà esperar a la nova convocatòria, que es publicarà al DOGC durant el 2019. Per a més informació sobre els requisits i el procediment, pots consultar la web d’ACCIÓ, on es poden trobar també les bases de la darrera convocatòria. Si tens algun dubte pot enviar un correu a acreditacio.accio@gencat.cat.

El cercador et permet filtrar per les àrees d’expertesa, àmbits sectorials RIS3CAT, perfils d’empresa, comarques i també per països i sectors d’experiència.

Si vols més informació pots consultar la seva adreça de LinkedIn i, si en disposa, també la seva pàgina web.

Si vols formar part d’aquest directori, contacta'ns per conèixer com acreditar-te com a assessor dels programes d’ACCIÓ!