• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

3 Vacants de Tècnics/ques suport de Control RIS3CAT

Missió: Donar suport a l’equip de control de la RIS3CAT en la gestió del programa d’actuacions de la RIS3CAT cofinançades amb FEDER, específicament per a les tasques de revisió de la justificació administrativa de les operacions.

Dependència: Cap de control de la RIS3CAT.

Tasques a realitzar

Suport en la revisió de la justificació administrativa de tots els expedients de la RIS3CAT: verificar que la documentació presentada com a justificació de l’actuació subvencionada (factures, nòmines, informes,...) compleix els requisits legals i els condicionants establerts a la resolució d’atorgament de l’ajut.

Requisits imprescindibles

  • Preferentment amb titulació universitària superior: Empresarials, Ciències Econòmiques, ADE o similar o experiència demostrable equivalent
  • Domini del català i castellà
  • Persona amb capacitat d’organització i autonomia, elevat grau de compromís, responsabilitat i capacitat de treball sota pressió.

Requisits valorables

  • Coneixements de la normativa i experiència en gestió, avaluació i justificació de programes europeus i FEDER
  • Experiència en llocs de treball iguals o similars.

 

Les persones que ocupin aquestes places tindran un contracte d’obra i servei lligat al Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. El contracte serà per 6 mesos des de la incorporació.

Les persones interessades en aquesta promoció cal que presentin el seu currículum vitæ juntament amb un escrit sol·licitant participar en la promoció i els títols que acreditin la seva formació a rrhh.accio@gencat.cat, amb la referència 3 Tècnics/ques suport control RIS3CAT, ref. 14.