• Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

4 Tècnics/ques de Control de la RIS3CAT

S'ha iniciat el procés per cobrir 4 vacants de Tècnics/ques de Control de la RIS3CAT a l’Àrea de Gestió d’Incentius

Missió: Justificació administrativa dels expedients de les línies d’ajut d’ACCIÓ finançades amb fons FEDER d’acord amb la normativa europea, estatal i autonòmica, amb l’objectiu de contribuir a una tramitació correcte i àgil dels ajuts.

Dependència: Cap de Control de la RIS3CAT

Tasques a realitzar

 • Verificar de la documentació presentada com a justificació de l’actuació subvencionada conforme compleix amb els requisits legals i els condicionants establerts a la resolució d’atorgament de l’ajut quant a objecte de l’ajut, dates, distribució per tipus de despesa, pagament, etc.
 • Revisió dels informes d’auditoria per tal de comprovar que la justificació ha estat correcte en base a la normativa autonòmica, estatal i comunitària així com als procediments interns
 • Verificar que la despesa a certificar compleix les normes de subvencionabilitat establertes pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública a l’Ordre HFP/1979/2016, de 29 de desembre, conforme els articles 65 a 70 del Reglament (UE) núm. 1303/2013.
 • Elaborar els informes d’incidències detectades en els controls.

Requisits imprescindibles

 • Titulació universitària superior: Dret, Empresarials, C. Econòmiques, ADE, Polítiques o similar.
 • Experiència mínima d’1 any en tasques similars.
 • Domini del català i castellà .
 • Capacitat d’organització i autonomia. Elevat grau de compromís i responsabilitat i capacitat de treball sota pressió.

Es valorarà molt favorablement

 • Coneixement de la normativa i experiència en gestió, avaluació i justificació de programes europeus i FEDER.
 • Coneixement d’anglès

 

La persona que ocupi aquest lloc de treball tindrà un contracte d’obra i servei subvencionat pel fons FEDER fins el 2 de juny de 2023.

 

Les persones interessades en aquesta vacant cal que presentin el seu currículum vitæ juntament amb un escrit sol·licitant participar en la promoció i els títols que acreditin la seva formació a rrhh.accio@gencat.cat, amb la referència Tècnic/a de Control de la RIS3CAT, ref. 29.

 

 

En el cas que vostè es presenti a una vacant, l’informem que L’AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA, ACCIÓ, és l’entitat responsable del tractament de les dades contingudes en el seu CV i facilitades per vostè a ACCIÓ amb la finalitat de valorar i gestionar la seva candidatura per a treballar a ACCIÓ, així com l’aplicació, a petició seva, de les mesures precontractuals entre vostè i ACCIÓ. També l’informem que vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició enviant una comunicació a través de l’adreça postal a Passeig de gràcia, 129, CP 08008 de Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a dades.accio@gencat.cat.

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades, pot consultar el següent document.

Tens tota la documentació?

Presenta la teva candidatura

Nota: No s’acceptaran candidatures que no estiguin vinculades a una vacant concreta.