• Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Consultor/a d’innovació a l’Oficina d’ACCIÓ a Brussel·les

S’ha iniciat el procés per cobrir una vacant de Consultor/a d’Innovació a l’Oficina d’ACCIÓ a Brussel·les

Missió: Promoure la participació d’empreses als programes europeus de R+D i Innovació (principalment Horizon Europe) així com facilitar la seva connexió amb els ecosistemes d’innovació de Bèlgica i Luxemburg.

Dependència: Directora de l’Oficina d’ACCIÓ a Brussel·les en coordinació amb la Direcció d’Innovació de l’oficina d’ACCIÓ a Barcelona.

Tasques a realitzar

Activitats de lobby davant les institucions europees per representar els interessos de la indústria catalana:

 • Contacte amb agents de l’ecosistema europeu ubicats a Brussel·les, prioritàriament de la Comissió Europea, i altres stakeholders i agents destacats de la Unió Europea.
 • Identificació anticipada de tendències, noves iniciatives, canvis normatius, que puguin afectar o generar oportunitats per l’activitat dels agents de l’ecosistema d’innovació català.
 • Cooperació i coordinació amb els tècnics sectorials de la Delegació del Govern de la Generalitat a Brussel·les en funció de les temàtiques, principalment pels temes de recerca i innovació.

Promoció

 • Promoció del sistema d’Innovació de Catalunya.
 • Establiment d’una xarxa de contactes rellevants per l’activitat d’innovació.
 • Promoure la participació de Catalunya a xarxes internacionals d’innovació.
 • Assistència a esdeveniments com InfoDays i Brokerages events i altres actes vinculats amb la recerca i la innovació per la indústria catalana.

Vigilància d’Oportunitats d’Innovació

 • Identificació d’oportunitats d’Innovació (cooperació tecnològica, noves línies, reptes públics i privats, finançament) que puguin oferir oportunitats a les entitats catalanes, tant europees com dels països de l’àrea d’activitat de l’oficina (Bèlgica i Luxemburg), i difusió de les mateixes als actors catalans clau.
 • Identificació de tendències tecnològiques de l’ecosistema d´innovació.

Promoció de projectes de R+D i innovació i emprenedoria d’empreses i entitats catalanes, mitjançant:

 • Resolució de consultes i orientació.
 • Cerques de socis i assessorament.
 • Identificació de projectes i consorcis.
 • Organització d’agendes.

Requisits imprescindibles

 • Formació universitària superior preferentment en l’àmbit de les Ciències Socials (Economia o Ciències Polítiques entre d’altres), de l’enginyeria, o d’altres graus tècnics o científics.
 • Experiència mínima de 4 anys d’experiència en tasques de gestió de projectes en l’àmbit d’R+D i innovació i l’emprenedoria, la transferència de tecnologia, i especialment en l’àmbit dels projectes europeus i l’activitat de la Comissió Europea.
 • Domini del català i castellà.
 • Anglès nivell C1.
 • Francès nivell B1.
 • Plena disponibilitat per viatjar.
 • Capacitat comunicativa i de màrqueting. Habilitats de negociació i capacitat de coordinació i treball en equip.

Es valorarà molt favorablement

 • Coneixement d’altres llengües estrangeres.
 • MBA i/o formació de postgrau o Doctorat relacionats amb la Innovació o la Internacionalització de les empreses.
 • Coneixement de l’ecosistema d’innovació català i de Bèlgica i Luxemburg, i especialment de les institucions i iniciatives europees i de l’ecosistema que l’envolta, i de xarxes internacionals.
 • Experiència en institucions europees.
 • Experiència laboral internacional.

La persona que ocupi aquesta plaça tindrà un contracte temporal d’un any amb possibilitats de passar a contracte indefinit.

Les persones interessades en aquesta vacant cal que presentin el seu currículum vitæ juntament amb un escrit sol·licitant participar en la promoció i els títols que acreditin la seva formació a rrhh.accio@gencat.cat, amb la referència Consultor/a Innovació Brussel·les, ref. 24.

 

En el cas que vostè es presenti a una vacant, l’informem que L’AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA, ACCIÓ, és l’entitat responsable del tractament de les dades contingudes en el seu CV i facilitades per vostè a ACCIÓ amb la finalitat de valorar i gestionar la seva candidatura per a treballar a ACCIÓ, així com l’aplicació, a petició seva, de les mesures precontractuals entre vostè i ACCIÓ. També l’informem que vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició enviant una comunicació a través de l’adreça postal a Passeig de gràcia, 129, CP 08008 de Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a dades.accio@gencat.cat.

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades, pot consultar el següent document.

Tens tota la documentació?

Presenta la teva candidatura

Nota: No s’acceptaran candidatures que no estiguin vinculades a una vacant concreta.