• Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Gestor/a de projectes a la delegació de Lleida

Missió: Assessorar i sensibilitzar a les empreses de la demarcació de Lleida especialment en temes d’innovació, internacionalització, estratègia empresarials i finançament. Donar suport a la delegada territorial amb l’objectiu de ser la porta d’entrada d’ACCIÓ al territori i de millorar la competitivitat de les empreses de la zona.

Dependència: Delegada a Lleida

Principals tasques a realitzar

 • Assessorament personalitzat i el seu seguiment de les empreses de la zona amb projectes d’innovació, internacionalització, estratègia i/o finançament, a través de reunions individualitzades
 • Captació i realització de visites d’orientació a empreses d’acord amb els objectius fixats per la delegació. Especialment de noves empreses que no coneixen els serveis i ajuts d’ACCIÓ
 • Identificació dels factors claus de creixement i suport a les empreses en la priorització de projectes per tal d’assegurar el seu encaix en els diferents ajuts d’ACCIÓ
 • Difusió dels serveis i programes d'ACCIÓ a les empreses i entitats del territori

Requisits imprescindibles

 • Grau universitari preferentment en Enginyeria, Economia, ADE, Empresarials o similar o experiència equivalent
 • Nivell avançat de word i excel
 • Domini del català i castellà
 • Anglès nivell B1
 • 3 anys d’experiència laboral en empresa
 • Persona amb aptituds comercials
 • Disposar de carnet de cotxe i de cotxe propi

Es valorarà molt favorablement

 • Experiència dins d’ACCIÓ i el seu coneixement
 • Coneixements en l’àmbit de la gestió d’empreses, el comerç internacional o la innovació

La persona que ocupi aquesta plaça tindrà un contracte d’interinatge.

Les persones interessades en aquesta promoció cal que presentin el seu currículum vitæ juntament amb un escrit sol·licitant participar en la promoció i els títols que acreditin la seva formació a rrhh.accio@gencat.cat, amb la referència GP Lleida, ref. 58.

 

En el cas que vostè es presenti a una vacant, l’informem que L’AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA, ACCIÓ, és l’entitat responsable del tractament de les dades contingudes en el seu CV i facilitades per vostè a ACCIÓ amb la finalitat de valorar i gestionar la seva candidatura per a treballar a ACCIÓ, així com l’aplicació, a petició seva, de les mesures precontractuals entre vostè i ACCIÓ. També l’informem que vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició enviant una comunicació a través de l’adreça postal a Passeig de gràcia, 129, CP 08008 de Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a dades.accio@gencat.cat.

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades, pot consultar el següent document.

Tens tota la documentació?

Presenta la teva candidatura

Nota: No s’acceptaran candidatures que no estiguin vinculades a una vacant concreta.