Vols realitzar pràctiques com a tècnic/a de directoris empresarials?

Requisits específics

  • 4t curs o grau en ADE, Economia, Ciències Polítiques, Estadística o similar.
  • Domini d'anglès (nivell C1).
  • Informàtica a nivell d'usuari avançat.

Tasques

La persona en pràctiques haurà de dur a terme tasques de suport a l'Àrea d'Intel·ligència de Mercat. A títol orientatiu donarà suport en les següents tasques:

  • Suport en el tractament de dades dels directoris empresarials d'ACCIÓ
  • Recolzament en el disseny de les noves eines de gestió de la informació (portals, back office de dades...)
  • Ajut en la resolució i atenció de peticions relatives a llistats d'empreses i directoris
  • Suport a tasques de neteja, homogeneïtzació i migració de dades empresarials del CRM d'ACCIÓ
  • Formació i sensibilització en l’ús de dades empresarials del CRM a l'equip d'ACCIÓ Barcelona i oficines exteriors.

Les persones interessades cal que presentin currículum a rrhh.accio@gencat.cat amb la referència corresponent (Ref. PNL- 90.1).

Consulta els requisits imprescindibles per accedir a les pràctiques