• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Tècnic/a de justificació d’incentius (Ref. PNL – 91.4)

Vols realitzar pràctiques com a tècnic/a de justificació d’incentius?

Requisits específics:

  • 4t curs o Grau en Ciències Polítiques, ADE, Economia o Dret
  • Persona organitzada, rigorosa i amb capacitat d'anàlisi.

Tasques

La persona en pràctiques portarà a terme tasques de suport al Servei de Justificacions d'Incentius d’ACCIÓ:

  • Revisió justificativa d'ajuts.
  • Verificar la documentació que presenten les empreses per tal de justificar la subvenció que se li ha concedit ja amb anterioritat (d'això dependrà que rebi la quantia de la subvenció atorgada).

La persona en pràctiques rebrà formació  en gestió de subvencions (normativa autonòmica, estatal i comunitària i procediment intern de gestió d'incentius d'ACCIÓ), eines informàtiques necessàries per a la gestió d'incentius i sistema de qualitat de gestió de subvencions.

Les persones interessades cal que presentin currículum a rrhh.accio@gencat.cat, amb la referència corresponent (Ref. PNL- 91.4).

 

En el cas que vostè es presenti a una vacant, l’informem que L’AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA, ACCIÓ, és l’entitat responsable del tractament de les dades contingudes en el seu CV i facilitades per vostè a ACCIÓ amb la finalitat de valorar i gestionar la seva candidatura per a treballar a ACCIÓ, així com l’aplicació, a petició seva, de les mesures precontractuals entre vostè i ACCIÓ. També l’informem que vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició enviant una comunicació a través de l’adreça postal a Passeig de gràcia, 129, CP 08008 de Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a dades.accio@gencat.cat.

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades, pot consultar el següent document.

Nota: No s’acceptaran candidatures que no estiguin vinculades a una vacant concreta.

Consulta els requisits imprescindibles per accedir a les pràctiques