• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Tècnic/a de justificació d’incentius (Ref. PNL – 84.2)

Vols realitzar pràctiques com a tècnic/a de justificació d’incentius ?

Requisits específics

  • 4t curs o Grau en Ciències Polítiques, ADE, Economia o Dret
  • Persona organitzada, rigorosa i amb capacitat d'anàlisi.

Tasques

La persona en pràctiques portarà a terme tasques de suport al Servei de Justificacions d'Incentius d’ACCIÓ:

  • Revisió justificativa d'ajuts.
  • Verificar la documentació que presenten les empreses per tal de justificar la subvenció que se li ha concedit ja amb anterioritat (d'això dependrà que rebi la quantia de la subvenció atorgada).

La persona en pràctiques rebrà formació  en gestió de subvencions (normativa autonòmica, estatal i comunitària i procediment intern de gestió d'incentius d'ACCIÓ), eines informàtiques necessàries per a la gestió d'incentius i sistema de qualitat de gestió de subvencions.

Les persones interessades cal que presentin currículum a rrhh.accio@gencat.cat  amb la referència corresponent (Ref. PNL- 84.2).

Consulta els requisits imprescindibles per accedir a les pràctiques