ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Medicaments, preparats per a usos terapèutics

Oportunitats de negoci internacionals

Existeixen bones oportunitats per a les empreses catalanes del sector farmacèutic fabricants de medicaments per a usos terapèutics.

La importació de Turquia des d'Espanya en medicaments constituïts per productes mesclats entre si o sense mesclar, preparats per a usos terapèutics o profilàctics, dosificats, inclosos els administrats per via transdèrmica o condicionats per a la venda al detall i sang humana; sang animal preparada per a usos terapèutics, profilàctics o de diagnòstic; antisèrums (sèrums amb anticossos), altres fraccions de la sang i productes immunològics modificats, inclosos els obtinguts per procés biotecnològic; vacunes, toxines, cultius de microorganismes i productes similars ha estat de 104 milions de dòlars el 2019, cosa que significa un 2% de les importacions turques des del món.

Pàgines relacionades