ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Models de gestió de recursos (aigua, residus), tecnologia i aplicació

Oportunitats de negoci internacionals

Compra de tecnologia i solucions per part de municipalitats i empreses relacionades amb la gestió de residus i de l’aigua.

En la majoria dels municipis no existeix una classificació dels residus i les deixalles. Aproximadament una tercera part de les llars de país utilitzen servei de recollida.
Pel que fa a la composició dels residus i deixalles sòlides, s'estima que el 71 % és valoritzable per a reciclatge, compost per un 53 % de matèria orgànica, 9 % de plàstics (rígid i PET), 6 % de paper i cartró, 2 % de vidre i 1 % de llaunes. El 29 % restant podria ser subjecte a valorització energètica. El sector constructor, a través de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, fomenta l'organització de convocatòries d'innovació oberta per la cerca de solucions en gestió de l'Aigua i dels Residus. 

P�gines relacionades