ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Productes de ceràmica, vidre i les seves manufactures

Oportunitats de negoci internacionals

És el segon sector que destaca en les importacions georgianes des d'Espanya amb una facturació de 14,2 milions de dòlars segons les dades del 2019.

Plaques i rajoles, de ceràmica, sense envernissar ni esmaltar, per a pavimentació o revestiment; cubs, daus o articles similars, de ceràmica, per a mosaics, sense envernissar ni esmaltar, incl. amb suport. Geòrgia ha importat 83 milions de dòlars de pedres d'ornament el 2019 des del món i ha fet el 16 % d'aquesta importació des d'Espanya. Pel que fa als productes de vidre i les seves manufactures, Geòrgia ha importat 88 milions de dòlars des del món en el mateix període. Segueixen productes com piques (piques per rentar), lavabos, pedestals de lavabo, banyeres, bidets, vàters, cisternes. . . Oportunitat concreta per a les empreses catalanes que operen en aquest sector. Geòrgia no imposa aranzel als productes d'origen UE.

Pàgines relacionades