ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Tecnologies industrials per al futur centre de subcontractació a l'Àfrica

Oportunitats de negoci internacionals

Etiòpia és un dels principals països del continent pel que fa a la recepció d'inversió estrangera en el sector manufacturer orientat a les exportacions, fet que obre la porta a la necessitat d’importar maquinària i béns d’equip.

La construcció de parcs industrials arreu del país ha estat una de les prioritats del govern etíop aquests darrers anys i s’espera que continuï sent així en el futur amb la creació de noves indústries per abastir el mercat domèstic, però també orientades a l’exportació: electrònica bàsica, farmàcia i consumibles mèdics, tèxtil i agroalimentari, són algunes de les indústries que estan creant una forta demanda de béns d’equip i maquinària.