Israel, l'oportunitat per als que cerquen tecnologia