ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Adaptació a la nova realitat

Oportunitats de negoci internacionals

La pandèmia ha transformat les relacions laborals i ha introduït models híbrids que han activat la necessitat de transformar els espais, les connexions i les eines que es fan servir.

Aquesta nova realitat ha posat en marxa molts canvis que impliquen la necessitat de productes i serveis electrònics i elèctrics que s’adaptin a aquesta nova situació i millorin la productivitat. En el mercat mexicà, algunes de les necessitats detectades són les automatitzacions de processos, els generadors eficients, els cablejats especials i els sistemes per a la connexió d’edificis intel·ligents.