ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Equipaments i tecnologia mèdica a Ghana

Oportunitats de negoci internacionals

La crisi de la COVID-19 ha impulsat una creixent preocupació per la millora de les infraestructures sanitàries i els laboratoris.

El Govern ghanès ha anunciat la construcció de 88 hospitals. El país es beneficia també del suport d'organismes multilaterals com, per exemple, el Banc Mundial per a millorar les infraestructures sanitàries. La xarxa d'hospitals privats està creixent en paral·lel i ha rebut suport d'actors com IFC (Nyaho Clinic, per exemple) o de fons d'inversió internacionals (Lucca Health, per exemple). La via d'entrada sol fer-se a través d'un soci local especialitzat en equipaments sanitaris i de laboratoris. Les importacions des d'Europa se centren en tecnologies mèdiques, equips de diagnòstic i consumibles sanitaris d'alt valor afegit.