ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Indústria química: química verda, química fina, tractament de residus

Oportunitats de negoci internacionals

Rússia, ara per ara, depèn molt de la importació a causa d'un desequilibri significant en l'estructura industrial del país.

El 2020 s'ha aprovat el "Programa de desenvolupament de la indústria química fins al 2030", que té entre els seus objectius disminuir la importació actual del 46% al 28% el 2030, però alhora genera oportunitats vinculades amb el desenvolupament de la química verda i el tractament de residus, la col·laboració en R+D, la localització i sobretot el desenvolupament de la química fina. La química fina ocupa només un 15% de la indústria a Rússia, mentre que a Europa aquesta xifra supera el 40%.
D'aquí que, mentre que persisteixi la bretxa entre la química bàsica i la fina a Rússia, puguem comptar amb múltiples oportunitats d'aquesta vertical de l'economia.