ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La matriu energètica brasilera està en plena fase de transició

Oportunitats de negoci internacionals

D'una matriu elèctrica basada fonamentalment en la generació d'electricitat hidràulica i tèrmica, el Brasil està migrant cap a una matriu en què les energies renovables cada cop tenen més rellevància.

S'espera que en les pròximes dècades la producció d'energia fotovoltaica passi dels actuals 15 GW a més de 120 GW, i que les plantes eòliques dupliquin la seva capacitat de generació actual, de 21 GW. Per les seves condicions geogràfiques, el país és idoni per a l'expansió de les energies renovables. L'expectativa és que cap al 2050 les energies fotovoltaica i eòlica conjuntament suposin prop del 50 % de tota la generació elèctrica produïda al Brasil. A més, hi ha un marc normatiu favorable a la inversió en el sector. Això obre moltes oportunitats de negoci i inversió, ja sigui en l'àrea de transferència de tecnologia o en el disseny, construcció i manteniment de parcs eòlics i fotovoltaics.