ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Sud-àfrica, importador net d'equipament mèdic

Oportunitats de negoci internacionals

Amb el sector sanitari i hospitalari més desenvolupat del continent, existeixen oportunitats per a empreses catalanes en els sectors de més qualitat, com hospitals privats, i amb productes més competitius per al sector públic.

Sud-àfrica té unes 4.000 clíniques i uns 700 hospitals amb més de 100.000 llits en total. El 92 % dels equips mèdics de Sud-àfrica són importats i hi ha poques barreres d'importació per als productes d'aquest sector. El 2021, la mida de mercat dels equips mèdics a Sud-àfrica va ser de 3.600 milions d'euros i només el 8 % del total va ser producció local. El sector públic ha de continuar invertint en la construcció i l'equipament de nous hospitals. El sector privat és molt sofisticat i compta amb instal·lacions de primera classe i diversos centres d'excel·lència; i es mostra més disposat a invertir en dispositius i materials innovadors d'alt valor afegit per a sectors concrets.