ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per a la contractació al municipi de Ripoll

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/12/2018

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

millorar l’ocupabilitat i afavorir la incorporació al mercat de treball de persones que tenen especials dificultats d’inserció, així com fomentar l’emprenedoria amb autoocupació

Característiques

Les persones que es contractin hauran de reunir els requisits següents:

a) Trobar-se empadronades al municipi de Ripoll com a mínim en els 12 mesos previs a la sol·licitud.

b) Estar inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d’ocupació no ocupades, prèviament a l’inici del contracte i amb un mínim de 3 mesos d’antiguitat a l’atur o aquelles persones que en els últims 12 mesos no hagin estat treballant més de 60 dies, i prioritàriament: • Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur • Aturats/des de llarga durada • Majors de 45 anys • Dones desocupades • Joves de 16 a 35 anys • Persones amb discapacitat • Persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres desocupats

c) No tenir relació de parentiu amb el treballador/a autònom o empresari/a que el contracti fins el segon grau de consanguinitat o d’afinitat.

d) No haver estat contractat/da per l’empresa en els darrers 6 mesos Autònoms També podran ser beneficiaris de la subvenció aquelles persones que reunint els requisits anteriors, creïn el seu propi lloc de treball i es donin d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. Per poder acollir-se a la subvenció, serà necessari ser nou autònom, o bé no haver estat d’alta d’autònoms en els últims 2 anys.

Més Informació

 

Referència legal BOP Butlletí Oficial de la Província de Girona (5/9/2018)

Ajuntament de Ripoll
Telèfon. 972 71 41 42