ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa Barcelona per l'ocupació de Qualitat

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització28/06/2019

A qui s'adreça

Empreses

OBJECTIU

El Programa 'Barcelona amb l'Ocupació de Qualitat' constitueix una nova iniciativa per impulsar la creació d'ocupació de qualitat a la ciutat, amb l'objectiu general de:

Fomentar la contractació de persones en situació d'atur que tenen especials dificultats per accedir al mercat de treball.
Dinamitzar el mercat de treball mitjançant el suport a les empreses compromeses amb la creació d'ocupació estable.
Promocionar el creixement de les empreses beneficiàries.
Facilitar l'entrada al mercat laboral de persones amb especials dificultats d'inserció laboral.

Característiques

Contractació de persones majors de 40 anys en situació d'atur superior a 12 mesos i de persones participants en programes i/o itineraris d'inserció laboral de Barcelona Activa:
Quantia màxima de la subvenció és de 10.000 euros.

Contractació de persones en situació de risc d'exclusió social i Persones amb residència en algun dels territoris d'actuació preferent a la ciutat i amb participació acreditada en dispositius i/o accions de millora de la seva ocupabilitat:
Quantia màxima de la subvenció és de 12.000 euros.

El màxim de contractacions a subvencionar a una mateixa empresa en el marc d'aquest Programa serà de 10 i no podrà superar el nombre de persones treballadores existents en la data anterior al primer contracte acollit a la subvenció ni al volum de la plantilla en la data de registre de cap altre contracte acollit a aquesta subvenció. A aquests efectes, es considera que integren la plantilla també les persones físiques titulars de l'empresa que figurin com a treballadors/es de la mateixa. 

Més Informació

 

 

 

Referència legal BOPB Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (11/1/2019)

Ajuntament de Barcelona
Telèfon. 010