ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a empreses, autònoms que facin efectiva la contractació de persones desocupades del municipi de Vacarisses, i a nous autònoms

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització30/12/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Objectiu

Atorgament de subvencions de l'Ajuntament de Vacarisses, destinades a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre que facin efectiva la contractació de persones desocupades del municipi de Vacarisses, i a nous autònoms, 2019", mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

Característiques

Les contractacions que efectuïn els beneficiaris hauran de concórrer les condicions següents:
- Contractes d'una durada mínima de 6 mesos.
- Contractes amb un mínim de 20 hores setmanals i un màxim de 40 hores setmanals.

Quantia de la subvenció:

Empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre:
- Per la contractació d'una persona durant un mínim de 6 mesos a jornada complerta (40 hores setmanals): 1000 EUR.
- Per la contractació d'una persona durant un mínim de 6 mesos a mitja jornada (20 hores setmanals): 500 EUR.
- Per la contractació d'una persona durant un mínim de 6 mesos en jornades compreses entre 20 i 40 hores setmanals: es calcularà l'import proporcional.* Contractacions excloses: no seran objecte de subvenció les contractacions que efectuï l'empresa o autònom de familiars, cònjuges, ascendents, descendents i parents fins a 2n grau. Per la substitució de treballadors/es en el supòsits de baixa voluntària, acomiadament disciplinari i no haver superat el període de prova, produïts abans de la finalització de la contractació objecte de la subvenció, l'entitat beneficiaria haurà de gestionar una nova contractació fins a completar, com a mínim, un període total de 6 mesos. La substitució s'efectuarà amb el personal de reserva de l'oferta prèviament presentada al Servei Local d'Ocupació, amb les mateixes condicions laborals i termes en que va ser realitzada la primera contractació.

Nous autònoms:
- Per donar-se d'alta al règim d'autònoms: 400 EUR.

Més informació

Referència legal BOP Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (18/1/2019)

Ajuntament de Vacarisses
Telèfon. 93 835 90 02