ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al foment de l'ocupació

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/12/2019

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Objectiu

Concessió de subvencions per al foment de l'ocupació local, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, a empreses que tinguin com a mínim un centre de treball al municipi de santa Margarida i Els Monjos i que contractin laboralment persones en situació d'atur, persones ens situació de risc d'exclusió social, empadronades al municipi.

L'ajuntament de Santa Margarida i Els Monjos, per poder incentivar la creació de llocs de treball al municipi i a l'hora l'ocupació dels seus veïns i veïnes, sobretot d'aquells que presenten especials dificultats d'accés al mercat de treball davant la situació generalitzada de crisi econòmica, vol impulsar un programa de subvencions per donar suport a empreses del municipi a l'hora de generar nous llocs de treball, tot fomentant així l'ocupació local.

- Les empreses, individuals o en forma societària que comptin com a mínim amb un centre de treball al municipi de Santa Margarida i Els Monjos, que vinguin desenvolupant la seva activitat com a mínim 6 mesos abans de la data de la primera contractació subvencionable.
- Els emprenedors que constitueixin l'empresa de forma cooperativa, podran optar a la subvenció des del primer moment, sempre que, en tot cas, estiguin empadronats de manera ininterrompuda almenys des de l'1 de gener de 2018 al municipi.
- Els nous autònoms que no hagin estat mai donats d'alta en aquesta modalitat o que s'hagin donat d'alta a partir de l'1 de gener de 2019.

- L'empresa beneficiaria rebrà la quantitat de 1.650 EUR per cada contractació laboral a temps complet segons els requisits establerts en aquestes bases.

- En cas de contractacions laborals a temps parcial la quantitat a subvencionar es calcularà de forma proporcional al percentatge de jornada laboral segons taula següent:

· 50%-74% de jornada, import màxim de 750 EUR
· 75%-99% de jornada 1.000 EUR
· 100% jornada 1.650 EUR

- En cas de nous autònoms o emprenedors que constitueixin l'empresa de forma cooperativa rebran un màxim 1.000 EUR per sufragar les despeses de cotització a la seguretat en el regim d’autònoms i també poden rebre 1.650EUR per cada contractació laboral realitzada segons apartat anterior.

- El màxim de contractacions a subvencionar per una mateixa empresa o autònom en el marc d'aquesta convocatòria serà de 3 persones ja sigui a jornada completa o parcial, per tant la subvenció màxima per empresa, nou autònom o emprenedors que constitueixin l'empresa de forma cooperativa es de 4.950 EUR.

Més informació 

Referència legal BOPB Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (6/2/2019)

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Telèfon. 93 898 02 11