ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Expedients de regulació temporal de l'activitat (ERTO) - COVID19

Entitat Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Regulació d'ocupació temporal per força major per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 02/07/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Els Expedients Temporals de Regulació d'Ocupació (ERTOS) causats per la crisi del Coronavirus seran considerats de força major i les persones treballadores tindran dret a la prestació contributiva per atur, encara que no compleixi el requisit de cotització prèvia exigit.

L'expedient de regulació d’ocupació temporal per força major Covid19 justifica els tancaments emparats per normes legals, ja sigui el Reial decret de mesures extraordinàries del Govern, així com els tancaments que han determinat altres administracions (Generalitat, Ajuntaments, etc.), i també els que han de tancar per manca de subministraments o perquè l'autoritat sanitària n'ha determinat l'aïllament.

La recepció d’aquesta prestació no computa a efectes del cobrament posterior de la prestació per atur.

Aquelles empreses que hagin presentat la sol·licitud per força major no cal que el tornin a presentar per aquest nou model.

S’amplia les causes de força major a empreses de treballs essencials: es recull la possibilitat d'existència de força major parcial en empreses que desenvolupen activitats essencials (disp. final 8à.dos RDL) Es modifica la redacció de l'article 22.1 de Reial decret llei 8/2020, en el sentit que la força major pot no estendre's a tota la plantilla respecte d'aquelles empreses que desenvolupen activitats considerades essencials durant aquesta crisi, concorrent la causa obstativa a part d'activitat o a la part de la plantilla no afectada per aquest caràcter essencial.

Termini

El dia 13 de Maig el BOE va publicar la prolongació dels ERTO fins a finals de Juny, i altres modificacions i flexibilitzacions.

Preguntes freqüents

Referència legal BOE Núm. 112 publicat el 22/4/2020

Contacte

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Telèfon: 900 800 046