ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Emprendetur I+D+i (Covid-19)

Entitat Secretaria d’Estat de Turisme

Suspensió del pagament d’interessos i amortitzacions dels préstecs EMPRENDETUR I+D+i.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Amb caràcter general es suspèn, sense necessitat de sol·licitud prèvia i durant el període d’un any, el pagament d’interessos i amortitzacions corresponents als préstecs concedits per la Secretaria d’Estat de Turisme.

En conseqüència, els pagaments en concepte d’interessos i amortitzacions d’aquests préstecs que s’haguessin de realitzar pels prestataris a partir de l’entrada en vigor del Real Decret-Llei 11/20, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, seran exigibles en la mateixa data de l’any següent al que figura en la resolució de concessió del préstec, sense que impliqui la meritació d’interessos addicionals.

Esta incloses les següents línies:

  • Emprendetur I+D.
  • Emprendetur Desarrollo de productos innovadores.
  • Emprendetur Jóvenes Emprendedores.
  • Emprendetur Intenacionalización.

Termini

Els pagaments en concepte d’interessos i amortitzacions d’aquests préstecs que s’haguessin de realitzar pels prestataris a partir de l’entrada en vigor del Real Decret-Llei 11/20, de 31 de març, seran exigibles en la mateixa data de l’any següent al que figura en la resolució de concessió del préstec, sense que impliqui la meritació d’interessos addicionals.

Referència legal

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/con