ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Dret a percepció del bo social d’electricitat per a treballadors autònoms (Covid-19)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Tindran la consideració de consumidors vulnerables en el seu habitatge habitual els professionals per compte propi o autònoms que acreditin, amb data posterior a l’entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de març, tenir dret a la prestació per cessament total de la seva activitat o que hagin reduït, com a mínim, en un 75% la seva facturació, en el mes anterior al que es sol·licita el bo social, en relació a la mitjana de facturació del semestre anterior.

Per poder tenir aquesta consideració de vulnerabilitat caldrà complir amb les condicions de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).

Beneficiaris

Treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19

Termini

Es podrà acreditar la situació de consumidor vulnerable amb data posterior a l’entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de març (entrada en vigor: 14 de març).

La condició de consumidor vulnerable s’extingirà quan ja no concorrin les circumstàncies descrites en l’apartat anterior.

En cap cas, la consideració de consumidor vulnerable s’estendrà més de 6 mesos des de la seva meritació.

Tramitació

El model de sol·licitud i la documentació acreditativa es pot trobar en l’Annex IV del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de març. S’haurà de remetre a un comercialitzador de referència a través de l’adreça de correu electrònic que aparegui a la seva pàgina web.

Per ordre de la Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es podrà modificar el model de sol·licitud.

Referencia legal

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19