ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Flexibilització de l’activitat econòmica de les empreses tant productores de residus com de gestió de residus (COVID-19)

Entitat Agència de Residus de Catalunya

Ampliació de terminis per a les fitxes d’acceptació (FA) i les notificacions prèvies (NP).

Suspensió de terminis autoliquidacions cànons de residus.

Ampliació de terminis autoliquidacions cànons de residus.

Bonificacions en les taxes.

Devolució de fiances.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Beneficiaris

Empreses productores de residus i empreses de gestió de residus.

Ampliació de terminis per a les fitxes d’acceptació (FA) i les notificacions prèvies (NP).

A causa de la situació extraordinària generada pel COVID-19, mentre duri l’estat d’alarma, les fitxes d’acceptació (FA) i les notificacions prèvies (NP) no caducaran i s’ampliarà el termini de caducitat l’equivalent al temps que duri l’estat d’alarma.

Suspensió de terminis autoliquidacions cànons de residus.

L’article 14 del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. preveu la suspensió dels terminis de presentació de tributs.

D’acord amb el citat precepte, se suspèn la presentació i el pagament de les autoliquidacions dels cànons de residus a l’Agència de Residus de Catalunya fins que es deixi sense efecte l'estat d'alarma establert en el Reial decret 463/2020.

En el cas que l’estat d’alarma finalitzi durant el període de presentació de l’autoliquidació, aquest termini s’ampliarà automàticament pels dies que han quedat bloquejats per l’estat d’alarma.

Ampliació de terminis autoliquidacions cànons de residus.

Ampliació del termini de presentació i pagament de les autoliquidacions dels cànons de residus a l'Agència de Residus de Catalunya fins un mes a comptar des de l'acabament de l'estat d'alarma.

Bonificacions en les taxes

  • Reducció del 50% dels cànons sobre la deposició controlada dels residus industrials i del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció durant els mesos d'abril i maig de 2020.
  • Pel que fa a la tramitació telemàtica de documents de residus (fitxes acceptació, fulls de seguiment, justificants de recepció de residus), així com la inscripció telemàtica al Registre de persones productores de residus de Catalunya queden tots bonificats al 100%.

Devolució de fiances

S’estableix que els gestors de valorització de residus no perillosos inscrits en el Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (secció gestors i gestores de residus) o en tràmit d'inscripció, poden demanar a l'Agència de Residus de Catalunya, fins al 31 de desembre de 2020, la devolució de les fiances dipositades en compliment de les condicions imposades en la llicència o l'autorització ambiental de l'activitat. Aquesta disposició no és d’aplicació als dipòsits controlats de residus.

Ampliació de terminis per a les fitxes d’acceptació (FA) i les notificacions prèvies (NP)

S’ampliarà el termini de caducitat l’equivalent al temps que duri l’estat d’alarma.

Suspensió de terminis autoliquidacions cànons de residus

Fins que es deixi sense efecte l'estat d'alarma establert en el Reial decret 463/2020.

En el cas que l’estat d’alarma finalitzi durant el període de presentació de l’autoliquidació, aquest termini s’ampliarà automàticament pels dies que han quedat bloquejats per l’estat d’alarma.

Termini

Ampliació de terminis autoliquidacions cànons de residus.

Fins un mes a comptar des de l'acabament de l'estat d'alarma.

Bonificació en les taxes

Durant els mesos d'abril i maig de 2020.

Devolució de fiances

Es pot sol·licitar la devolució fins al 31 de desembre de 2020.

Referencia legal

DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica (document .PDF).

DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries (document .PDF).

Contacte

Agencia de Residus de Catalunya

Telèfon: 935 673 300