ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ampliació del termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions: IVA, impost de societats i IRPF. Covid-19

Entitat AEAT

Agència Estatal de l'Administració Tributària.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 20/05/2020  

A qui s'adreça

Empreses

D'acord amb el Reial Decret llei 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries, s'amplien fins al 20 de maig els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries el venciment de les quals es produeixi a partir del dia 15 d'abril (data d’entrada en vigor del Reial Decret) i fins al dia 20 de maig de 2020 per als següents obligats tributaris:

  • Obligats amb volum d'operacions no superior a 600.000 euros l'any 2019. A aquests efectes, el volum d'operacions serà el previst a l'article 121 de la Llei del IVA, i en el seu defecte quan no existeixi obligació de presentar declaracions relatives al IVA (per exemple en el cas d'operacions exclusivament exemptes previst en el tercer paràgraf de l'article 71.1 del RIVA o en el cas de règim especial del recàrrec d'equivalència), l'Import Net de la Xifra de Negocis de l'Impost sobre Societats o l'equivalent en el cas de l'Impost sobre la Renda de Persones Físiques.
  • En el cas dels obligats que tinguin la consideració d'Administracions Públiques, inclosa la Seguretat Social, serà requisit necessari que el seu últim Pressupost anual aprovat no superi la quantitat de 600.000 euros.

En aquests casos, la domiciliació bancària podrà realitzar-se fins al 15 de maig de 2020, inclusivament. El càrrec en compte s'efectuarà el 20 de maig de 2020.

Respecte a les domiciliacions que s'hagin efectuat fins al 15 d'abril de 2020, el càrrec en compte es realitzarà el 20 de maig de 2020.

Referència legal Per a més informació