ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Condicions bàsiques de l’acceptació en reassegurança per part del Consorcio de Compensación de Seguros dels riscos de l’assegurança de crèdit assumits per les entitats asseguradores privades (COVID-19)

Entitat Consorcio de Compensación de Seguros

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Beneficiaris

Entitats asseguradores privades autoritzades a operar en els sectors d’assegurança de crèdit i caució.

El Consorci podrà acceptar en reassegurança els riscos assumits per les entitats asseguradores privades autoritzades a operar en els sectors d’assegurança de crèdit i caució, que així ho sol·licitin i que subscriguin o s’adhereixin a l’acord corresponent amb el mateix Consorci.

Condicions

  1. Modalitats de cobertura: l’acord contemplarà aquelles modalitats de cobertura, d’entre les comuns en el mercat de reassegurança, que permetin complementar amb rapidesa i eficàcia la cobertura directa que les entitats asseguradores d’aquests sectors ofereixen a les empreses per elles assegurades, contribuint a donar seguretat a les transaccions econòmiques.
  2. Condicions econòmiques: el Consorci establirà les condicions econòmiques que s’hauran d’aplicar en la cobertura amb l’objectiu de procurar l’equilibri financer de l’acord a llarg termini, contemplant-se la compensació que correspongui per les despeses de gestió en què incorri el Consorci.
  3. Objecte: la cobertura podrà aplicar-se a les operacions d’assegurança que es duguin a terme per entitats asseguradores autoritzades en el sector de crèdit, amb un volum d’operacions significatiu, i amb els assegurats que estiguin domiciliats a Espanya.

Termini

Vigència temporal: la cobertura podrà aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2020. La vigència temporal es mantindrà mentre subsisteixin les raons d’interès general que van justificar la seva adopció i per un període mínim de dos anys.

Més informació

Contacte

Consorcio de Compensación de Seguros

Telèfon: 900 222 665