ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts extraordinaris per a la implantació d'una campanya econòmica als establiments del municipi afectats per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Entitat Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Ajuts extraordinaris als establiments comercials ubicats al terme municipal de Torrelles de Llobregat, que han hagut de cessar la seva activitat degut als efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i que es vulguin adherir a una companya econòmica per aportar liquidat a la seva activitat econòmica.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització05/05/2020

A qui s'adreça

Empreses

La campanya, que haurà de promoure cada establiment, es basa en la venda de talonaris de vals virtuals.


Per tal d’aportar liquidat als empresaris/àries que durant la crisi sanitària s’han vist obligats a tancar el seu establiment es vol finançar una campanya que els pot permetre obtenir uns ingressos extra sufragats, a parts iguals, pels seus clients i per l’Ajuntament.

Cada establiment que hagi estat atorgat amb el present ajut haurà de posar a la venda un talonari per l’import establert i promoure la seva venda. Els clients pagarien el 50% de l’import del talonari i l’altre 50% el posaria l’Ajuntament fins esgotar el màxim de l’import atorgat. Aquests talonaris hauran de ser virtuals ja que s’ha de seguir amb les mesures de seguretat decretades tant pel Govern de l’Estat com per la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera cada establiment haurà d’assegurar als clients que hagin adquirit els talonaris que un cop acabada la crisi sanitària tindran aquest val a la seva disposició. La forma d’aquest talonari “virtual” serà decisió de cada establiment.

En definitiva, es tracta d’un ajut als establiments del municipi perquè puguin fer front a la inactivitat econòmica provocada per l’actual situació d’emergència. 

Valor dels talonaris

Cada talonari haurà de tenir un valor màxim de 50 euros i un mínim de 20, dels quals la meitat seran abonats pel client i l’altra meitat seran aportats per l’Ajuntament. Un cop acabi l’estat d’alarma el client tindrà aquesta quantitat per gastar a l’establiment que haurà expedit el talonari. No es permet més d’un talonari per client i establiment. No hi pot haver més d’un client per unitat familiar.

Els talonaris caducaran el 31 de desembre de 2020. Posteriorment a aquesta data els clients ja no podran utilitzar aquests talonaris bonificats perquè hauran perdut la seva vigència. Caldrà informar d’aquesta data límit a l’hora de promoure la campanya.

Beneficiaris

Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil que siguin titulars d’un establiment afectat pel Reial Decret 463/2020 (a excepció dels establiments de restauració, parcs temàtics i qualsevol altre centre que realitzi activitats d'oci o de lleure)

 

Referència legal Butlleti Oficial Provincia de Barcelona / BOPB Data 28-04-2020

Ajuntament de Torrelles de Llobregat

T. 93 689 00 00

www.torrelles.cat