ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç i de l’artesania (COVID-19)

Entitat Consorci de Comerç, Artesania i Moda

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/04/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Per a poder donar suport al Comerç i l' Artesania, s'han definit una serie d'actuacions a realitzar:

Comerç

Amb l’objectiu d’ocupar locals buits i impulsar les zones especials:

  1. Obertura dels locals buits, en zones definides i determinades, per tal que es converteixin en pols d’activitat econòmica.
  2. Estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de la zona definida. Davant els efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat arrel de l’emergència sanitària del COVID-19.
  3. Potenciar i atreure aquella oferta comercial de la que el municipi té mancances.
  4. Potenciar la col·laboració publico-privada.

Artesania

  1. Prestigiar les fires i fires-mercat d’artesania en l’àmbit de Catalunya.
  2. Fomentar la implantació d’establiments d’activitats singulars de caràcter artesanal.

Les Accions que seran subvencionables són:

Àmbit 1: suport als municipis per la recuperació dels locals comercials buits.

Pla estratègic Diagnosis comercial del municipi.

Definició de l’estratègia per a l’obertura de locals en la zona definida.

Seguiment del projecte i implementació.

Àmbit 2: suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania.

Activitats divulgatives de prestigi.

Elements de difusió, promoció i publicitat.

Queden excloses les activitats d’animació i les necessitats logístiques no vinculades directament a les activitats divulgatives.

Els Requisits per a poder-los demanar

Àmbit 1: suport als municipis per la recuperació dels locals comercials buits.

L’ens sol·licitant haurà de presentar una memòria justificativa de la necessitat de l’actuació.

La inversió mínima subvencionable ha de ser de 3.000,00 euros.

Àmbit 2: suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania.

L’entitat sol·licitant ha de ser l’organitzador de la fira o fira-mercat.

Caràcter artesà, monogràfic o multisectorial, de la fira o fira-mercat.

Els expositors amb domicili social a Catalunya han de disposar del carnet d’artesà i distintiu de producte D’A.

La fira o fira-mercat ha d’estar registrada al registre d’activitats firals del Departament d’Empresa i Coneixement.

Quantia de la subvenció

Àmbit 1: suport als municipis per la recuperació dels locals comercials buits: Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000,00 euros.

Àmbit 2: suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania: Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 10.000,00 euros.

ATENCIÓ! Aquest programa queda suspesa la presentació de noves sol·licituds de subvenció atès que el número de peticions rebudes i pendents de valoració supera amb escreix el pressupost inicialment assignat per a aquesta línia d’ajuts. L’exhauriment definitiu del pressupost es publicarà al DOGC mitjançant la resolució corresponent.

Referència legal Suport al Comerç i l' Artesania (Covid-19)

Contacte

Consorci de Comerç, Artesania i Moda

ccam.gencat.cat