ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa per a la reactivació de la moda catalana (COVID-19)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 01/09/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Amb l'objectiu de reactivar el sector de la moda donant suport a la fabricació i comercialització dels productes de moda catalans així com, augmentar el grau d’internacionalització de les marques i dissenyadors catalans, per tal de donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma.

Requeriments

  • L’empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui que es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.
  • Aquest programa és incompatible amb el programa 6 per a la reactivació de l’empresa artesana i el programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

Quantia de la subvenció

  • Fins el 100 % de les despeses subvencionables.
  • La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 2.500 euros.

ATENCIÓ!: Aquest programa queda suspesa la presentació de noves sol·licituds de subvenció atès que el número de peticions rebudes i pendents de valoració supera amb escreix el pressupost inicialment assignat per a aquesta línia d’ajuts. L’exhauriment definitiu del pressupost es publicarà al DOGC mitjançant la resolució corresponent.

Referència legal DOGC Núm 8123 Data 29/04/2020

Contacte

Consorci de Comerç, Artesania i Moda

Telèfon: 934 849 999