ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa per a la reactivació de la moda catalana (COVID-19)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització01/09/2020

A qui s'adreça

Empreses

Amb l'objectiu de reactivar el sector de la moda donant suport a la fabricació i comercialització dels productes de moda catalans així com, augmentar el grau d’internacionalització de les marques i dissenyadors catalans, per tal de donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma.


Requeriments:


• L’empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui que es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.

• Aquest programa és incompatible amb el programa 6 per a la reactivació de l’empresa artesana i el programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.


Quantia de la subvenció:


• Fins el 100 % de les despeses subvencionables.
• La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 2.500 euros.

 

ATENCIÓ! Aquest programa queda suspesa la presentació de noves sol·licituds de subvenció atès que el número de peticions rebudes i pendents de valoració supera amb escreix el pressupost inicialment assignat per a aquesta línia d’ajuts. L’exhauriment definitiu del pressupost es publicarà al DOGC mitjançant la resolució corresponent.

Referència legal DOGC Núm 8123 Data 29/04/2020

Consorci de Comerç, Artesania i Moda

Tel. 93 484 99 99