ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç (COVID-19)

Entitat Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/06/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Programa destinat a donar suport a aquelles entitats més representatives del sector comercial que de forma contrastada tenen representació territorial o bé són entitats que agrupen empresaris multisectorials, i que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses catalanes.

L’objectiu concret és impulsar accions derivades de la coordinació i tutorització de la implementació dels “Plans d’Actuacions per a les associacions de comerç 2020” per tal de multiplicar el seu impacte, alhora que promoure la participació activa de les entitats més representatives en el “Pla de xoc Post COVID-19” que es desenvolupi des del CCAM pel sector.

Accions subvencionables

Accions derivades de la coordinació i tutorització de la implementació dels “Plans d’Actuacions per a les associacions de comerç 2020” per tal de multiplicar el seu impacte.

Accions de participació activa en la implementació del “Pla de xoc Post COVID-19” que es desenvolupi conjuntament amb el CCAM per a l’enfortiment del sector.

Requeriments

Que la despesa mínima subvencionable sigui de 3.000 euros.

Que el beneficiari de l’actuació, s’adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s’impulsin des del CCAM.

Aquest programa és incompatible amb el Programa 2 de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.

Quantia de la subvenció

Fins el 70% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 40.000 euros.

Referència legal DOGC Núm 8123 Data 29/04/2020

Contacte

Consorci de Comerç, Artesania i Moda

Telèfon: 934 849 999