ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts d'emergència per a treballadors autònoms, comerços i petites empreses de Suria econòmicament per la COVID-19

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/05/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Poden ser sol·licitants i/o beneficiaris dels ajuts a que es refereixen aquestes bases, els autònoms i petits i mitjans comerços amb local de pública concurrència (ja siguin persones físiques o jurídiques), que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament.

Requisits

  1. Haver tingut pèrdues econòmiques d’almenys un 50% en els mesos de març i abril de 2020 en comparació amb el mateixos mesos de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.
  2. També tindran dret a aquest prestació extraordinària els col·lectius abans esmentats acreditant que la facturació en el mes anterior al que sol·liciti la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

La quantia de la subvenció serà en funció del següents trams

  1. Si s’han tingut pèrdues econòmiques d’almenys un 50%, en els mesos de març i abril de 2020 en comparació amb el mateixos mesos de 2019: 400€ per persona i/o activitat.
  2. Si la facturació en el mes anterior al que sol·liciti la prestació s’ha vist reduïda en un 75% o més, en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior: 500 € per persona i/o activitat.

Referència legal Ajut extraordinàri de Comerç

Contacte

Ajuntament de Súria

suria.cat