ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Mesura de línia extraordinària i urgent COVID-19 del Programa de treball i formació

Entitat SOC - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Ajuts destinats a administracions locals de Catalunya o els seus organismes autonoms o entitats amb competencia en materia de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació (dependents o vinculades).

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2020  

A qui s'adreça

Empreses

L'objecte d'aquesta mesura és atorgar subvencions per tal de millorar l'ocupabilitat de les persones desocupades amb dificultats d'accés al treball, la situació de les quals s'ha vist agreujada per efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la COVID-19.

Aquest Programa ofereix una experiència laboral a les persones destinatàries mitjançant la subscripció d'un contracte de treball i una acció de formació transversal.

1. ACCIONS D'EXPERIÈNCIA LABORAL

Els àmbits d'actuació per a les accions d'experiència laboral són:

  1. Activitats de suport a la represa de l'activitat: tots aquells àmbits d'actuació locals relacionats amb activitats de suport a la represa de l'activitat per raó de la reactivació de l'activitat econòmica afectada per la COVID-19, com per exemple agents cívics per a mercats municipals, transports públics, informadors de suport a altres serveis locals, com policia local, entre d'altres.
  2. Activitats d'interès social i educatiu: tots aquells àmbits de suport a tasques socials i educatives, com per exemple, acompanyar al metge, distribució d'aliments i/o medicaments, recollida de proves mèdiques, suport a deures escolars, suport telemàtic en tasques educatives i altres tipus de suport a les famílies, a la comunitat i a la gent gran.
  3. Altres activitats addicionals als àmbits d'actuació habituals de les entitats locals. La durada del contracte ha de ser de 9 mesos a jornada completa.Les accions d'experiència laboral han de ser competència de l'entitat beneficiària, no podent substituir llocs de treball estructurals, sinó activitats addicionals a l'activitat habitual del personal de l'Administració local.

2. ACCIONS DE FORMACIÓ TRANSVERSAL

Les accions de formació transversal a realitzar per les persones contractades estaran incloses dins les famílies professionals ADG Administració i gestió i SAN Sanitat. La resolució de convocatòria extraordinària indicarà els mòduls formatius a impartir.

Les persones contractades han de realitzar 60 hores de formació, durant el període d’execució del contracte i dins de la jornada laboral.

Les actuacions previstes en aquesta mesura s'adrecen a les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) a partir del dia 16 de març de 2020, inclòs. Així mateix, també s'adrecen a les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi, ni d'ajuts. Com a mínim, el 50% de les persones contractades han de ser dones.

Tramitació

* Properament, convocatoria encara no publicada.

Referència legal DOGC Núm 8128 Data 7/05/2020 (Capítol III)