ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Mesures de suport a les microempreses, treballadors autònoms, les empreses cooperatives i de l’economia social. COVID19

Entitat SOC - Consorci per a la Formació Continua de Catalunya (Línia 1 ) i Direcció General d’Economia Social (Línia 2)

Aquestes mesures tenen per objecte l’impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i activitat econòmica amb l’objectiu de mantenir l’ocupació. Així com també, reactivar economicament les empreses d’economia social.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2020  

A qui s'adreça

Empreses

S’estableixen 2 línies de subvencions diferenciades segons la tipologia d’empresa objecte de l’ajut:

1. Destinada al suport dels treballadors de microempreses i autònoms que ocupin fins a 10 treballadors.

La quantia de la subvenció a atorgar és un import màxim de 60.000 euros, desglossada en els conceptes següents:

  1. Un màxim de 30.000,00 euros per a la definició, disseny, execució i seguiment del projecte.
  2. Un màxim de 30.000,00 euros per a l’execució de la formació pel desenvolupament dels projectes, en funció de les persones destinatàries previstes en sol·licitud, multiplicat per la durada i el mòdul econòmic.

2. Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica per a empreses cooperatives i de l’economia social mitjançant processos d’intercooperació i a través d’actuacions estratègiques, per tal d’aportar a aquestes empreses eines i solucions per poder afrontar millor els nous reptes de la nova realitat socioeconòmica. Beneficiaris: cooperatives.

L’import màxim de l’ajut a atorgar correspon a les despeses en les quals puguin incórrer les entitats que participen en el projecte singular de reactivació socioeconòmica respecte de les actuacions indicades a l’article anterior, amb el límit de 50.000, 160.000 i 400.000, segons es tracti de l’eix A, B o C, respectivament

Tramitació

*Properament, convocatoria encara no publicada.

Referència legal DOGC Núm 8128 Data 7/05/2020 (Capítol V)