ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts adreçats a persones en situació de vulnerabilitat per pal·liar la situació provocada per la COVID-19

Entitat Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Ajuts extraordinaris amb caràcter urgent a les persones, principalment famílies amb infants a càrrec, que han estat afectades per l’actual situació́ econòmica provocada per la propagació́ del coronavirus

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització01/12/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Especialment per a aquelles persones que hagin perdut la feina arrel del tancament de la seva empresa, o que l’empresa on treballen hagi reduït la plantilla a partir del dia 15 de març de 2020 degut als efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió́ de la situació́ de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 o bé, aquelles persones que s’han vist afectades per un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) o ERTO (Expedient de Regulació́ d’Ocupació́) motivat pel mateix Decret o alguna situació́ de caràcter anàleg que pugui ser admesa com a equivalent pels Serveis Socials Municipals i que, per aquests motius, acreditin no tenir ingressos, patrimoni o recursos suficients per fer front a les despeses de lloguer i aliments bàsics.

Beneficiaris:

Les persones sol·licitants dels ajuts han de complir els següents requisits: 

  • Ser major de 18 anys o estar emancipat/da legalment.
  • Residir i estar empadronat/da al municipi de Sant Andreu de Llavaneres amb una antiguitat de tres mesos.

Només es podrà presentar una única sol·licitud pels tres conceptes (lloguer, alimentació i subministres) per un període que finalitza el dia 1 de desembre de 2020

Referència legal BOP Data 12-5-2020

Ajuntament de Sant Andreu Llavaneres

ssocials@ajllavaneres.cat

Tel. 93702360