ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per al manteniment i impuls de persones treballadores autònomes i pimes del municipi - COVID-19

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització28/05/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d'aquest ajut les persones treballadores autònomes, microempreses i petites empreses de fins a quinze treballadors, amb domicili del centre de treball al municipi del Vendrell, que hagin hagut de suspendre la seva activitat econòmica a causa dels efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

S’entén per centre de treball aquella activitat comercial, industrial o de serveis que es localitza i es desenvolupa al terme municipal del Vendrell.

Termini

El termini per presentar la sol·licitud serà de quinze dies hàbils des de l’endemà de la publicació de l’ajut al BOP de Tarragona.

Més informació

 

Referència legal BOP Data 7-5-2020

Ajuntament del Vendrell

Tel. 977166400