ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions destinades al sector comercial i de serveis afectats econòmicament per la crisi sanitària de la COVID-19

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització12/06/2020

A qui s'adreça

Empreses

L’objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Altafulla, mitjançant un procediment de concurrència competitiva, destinades a subvenir tots aquells operadors comercials i de serveis que hagin vist afectada la seva activitat, de forma significativa com a conseqüència de les mesures adoptades per l’Estat per a contenir la propagació de la pandèmia de la COVID-19.

Afrontar els costos de personal i el lloguer dels locals són un dels principals problemes als quals s’han d’enfrontar els petits empresaris, és per això que l’Ajuntament d’Altafulla considera oportú donar suport al teixit comercial i de serveis d’Altafulla i amb aquesta finalitat s’ha dotat un fons econòmic per a la prestació d’ajuts, amb l’objectiu de subvenir al sector del petit comerç i de serveis del municipi, davant del tancament obligatori dels seus establiments i del cessament de les seves activitats, atès que han estat considerats com a no essencials.

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció;

les persones físiques o jurídiques que compleixin tots els requisits següents:

a)Que desenvolupin o desenvolupessin una activitat comercials i/o de serveis abans de l’entrada en vigor la corresponent convocatòria i que hagin sofert una davallada dels seus ingressos per vendes entre un 25% i un 100%, respecte el mateix període de l’any anterior. En el cas de que tinguin una antiguitat inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta de la seva activitat.-Als efectes d’aquestes bases s’entén per activitat empresarial aquelles persones físiques o jurídiques que tenen les corresponents autoritzacions administratives, fiscals o laborals per poder dur-les a terme al municipi d’Altafulla.

b)En el cas de les persones físiques, que estiguin empadronades al municipi d’Altafulla abans de la declaració de l’estat d’alarma del Reial Decret 463/2020.

c)En el cas de les persones jurídiques, que tinguin el seu domicili fiscal al municipi d’Altafulla abans de la declaració de l’estat d’alarma del Reial Decret 463/2020

 

Referència legal BOP Data 15-05-2020

Ajuntament de Altafulla

ajuts@altafulla.cat