ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials i de serveis del municipi com a conseqüència de la situació generada per la COVID-19

Entitat Ajuntament de Calella

Subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials i de serveis del municipi de Calella com a conseqüència de la situació generada per la COVID-19

 

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització30/09/2020

A qui s'adreça

Empreses

L’atorgament d’aquestes subvencions pretén assolir un objectiu d’interès social o utilitat pública, que no és altre que ajudar al manteniment del teixit comercial i de serveis locals i reprendre l’activitat econòmica del municipi de Calella, que s’han vist alterats com a conseqüència de les mesures de l’estat d’alarma, que han obligat a tancar establiments o a reduir-ne l’activitat, alhora que han restringit els moviments de les persones amb la consegüent disminució d’ingressos que això comporta.

Beneficiaris

Les persones beneficiàries han de ser persona física o jurídica, legalment constituïdes, que donin feina a menys de 50 persones treballadores i amb un volum de facturació inferior als 600.000,00 EUR (any 2019) i que siguin titulars d’una activitat comercial o de serveis en situació d’alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre de l’any 2020.

Import de la subvenció

Les subvencions es pagaran en funció de les despeses de lloguer del local comercial o establiment de serveis i/o subministraments bàsics i/o existències malmeses relacionades amb l’activitat econòmica i/o despeses per sous de treballadors.

L'import de les subvencions es prorratejarà entre el total de sol·licituds acceptades

Més informació i tramitació

 

Referència legal BOP Data 18 - 5 - 2020

Ajuntament de Calella

aj035.promocioeconomica@calella.cat

93 766 30 30