ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Prestacions econòmiques de caràcter social. Ajuts per als afectats de la COVID-19

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització30/09/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Prestacions econòmiques d’urgència social que recull l’article 30 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, amb la finalitat de pal·liar situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, com són:

a) Ajuts per a l’alimentació, el vestit i les necessitats bàsiques de subsistència i higiene infantil.

b) Ajuts per garantir els subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat) i el correcte funcionament de les instal·lacions bàsiques, sota valoració i criteri de l’equip tècnic.

c) Ajuts per fer front a la pèrdua temporal o permanent d’habitatge per ruïna, higiene, catàstrofe o altres causes de força major.

d) Ajuts per a l’atenció de situacions urgents i de greu necessitat que no puguin ser ateses en base a les modalitats contemplades.

El present reglament també regula aquelles prestacions econòmiques destinades a prevenir, pal·liar i evitar situacions d’exclusió social i que s’associïn a un pla d’intervenció social realitzat pels equips bàsics d’atenció social, com són :

a) Carència o insuficiència de recursos econòmics pel manteniment de l’habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix.

b) Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent

d) Desplaçaments habituals per necessitats formatives o d’atenció sanitària

e) Atenció socioeducativa als infants

 

Referència legal BOP Data 22 - 12 - 2017

Ajuntament de Castellbisbal

Telefon Tel. 93 772 02 25