ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions del Pla de recuperació econòmica dels efectes de la COVID-19. Línia 4, ajuts consistents en la realització de despeses necessàries per a la implantació als establiments del municipi de mesures de protecció sanitària

Entitat Ajuntament de Sant Fruitos de Bages

Línia de subvencions que pal·liï els efectes econòmics que l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, arran de la pandèmia del Covid-19

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització30/06/2020

A qui s'adreça

Empreses

La subvenció tindrà un import màxim de 600 euros i es destinarà a despesa elegible.


Es considera despesa elegible aquella que realitzi el titular de l’establiment i que consisteixi en mesures sanitàries per a la prevenció de contagis de malalties víriques o bacterianes, entre elles el COVID19.


En particular es considerarà despesa elegible:


a. La instal·lació de mampares i pantalles protectores de qui presta els seus serveis a l’activitat o dels seus usuaris.

b. L’adquisició d’equips individuals de protecció.

c. L’adquisició de material de desinfecció fungible específic, com gel hidroalcohòlic, equip d’ozonització o de desinfecció tèrmica.

d. La contractació de serveis de desinfecció a càrrec d’empreses especialitzades.

e. Altres despeses d’accions o compres no descrites i que justificadament es demostri que donen resposta a una exigència sanitària i de protecció de la salut contra la Covid.19.


La subvenció permetrà finançar fins al 100 % de la despesa elegible, sense mai superar l’import màxim indicat.


Cada titular només podrà rebre una subvenció per establiment. Es considerarà un únic establiment, als efectes d’aquesta subvenció:


a. Les diferents seccions o dependències d’un mateix local o locals contigus.

b. Les dependències que tot i trobar-se separades comportin una unitat funciona

Termini

Començarà el 18 de maig i finalitzarà abans del dia 30 de juny 2020.

Més informació

 

Referència legal BOP 20-5-2020

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

T. 93 878 97 00