ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Prestacions econòmiques assistencials a persones incloses en expedients de regulació d'ocupació i d'ocupació temporal amb motiu de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Segona convocatòria

Entitat Ajuntament Santa Coloma de Gramanet

Prestacions econòmiques assistencials a persones incloses en qualsevol de les modalitats d’expedients de regulació d’ocupació.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització04/12/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Objectiu

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de prestacions econòmiques assistencials a persones incloses en expedients de regulació d’ocupació i d’ocupació temporal que a data de la presentació de la sol·licitud no hagin vist ingressada la prestació d’atur o subsidi tramitat al SEPE.

Beneficiaris

Seran beneficiàries de la prestació social regulada en aquestes bases, les persones incloses en expedients de regulació d’ocupació i d’ocupació temporal, empadronades a la ciutat. 

Compatibilitat

La percepció d’aquestes prestacions econòmiques assistencials seran compatibles amb qualsevol altre aportació pública atorgada, ja sigui en forma de subvenció i/o préstec.

Més informació

 

 

 

 

 

 

Referència legal BOP Data 25-5-2020

Ajuntament Santa Coloma de Gramanet

T. 934624000