ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Prestacions econòmiques assistencials a persones incloses en expedients de regulació d'ocupació i d'ocupació temporal amb motiu de la crisi sanitària provocada per la COVID-19

Entitat Ajuntament de Sant Julia de Ramis

Ajudar al manteniment del teixit comercial local i reprendre l’activitat econòmica del municipi de Sant Julià de Ramis i Medinyà, que s’han vist alterats com a conseqüència de les mesures de l’estat d’alarma que han obligat a tancar establiments i a reduir-ne l’activitat i han restringit els moviments de les persones amb la conseqüent disminució d’ingressos que això comporta.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització30/09/2020

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

Ajudar al manteniment del teixit comercial local i reprendre l’activitat econòmica del municipi de Sant Julià de Ramis i Medinyà, que s’han vist alterats com a conseqüència de les mesures de l’estat d’alarma que han obligat a tancar establiments i a reduir-ne l’activitat i han restringit els moviments de les persones amb la conseqüent disminució d’ingressos que això comporta.

Beneficiaris

a) Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que constin donades d’alta a l’IAE i amb llicència d’activitat al municipi de Sant Julià de Ramis i Medinyà que hagin estat afectades per les mesures establertes en el marc de l’estat d’alarma decretat per fer front a la COVID-19: tancament establiment, reducció activitat, haver constituït un ERTO amb el personal contractat o altra afectació que sigui degudament justificada.


b) Les persones físiques, donades d’alta en el règim d’autònoms i amb seu al municipi de Sant Julià de Ramis i Medinyà que hagin estat afectades per les mesures establertes en el marc de l’estat d’alarma decretat per fer front a la COVID-19: tancament activitat, reducció activitat o altra que sigui degudament justificada.

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia següent a la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 30/09/2020.

Més informació

 

Referència legal BOP Data 25-5-2020

Ajuntament de Sant Julia de Ramis

T. 972170909