ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts extraordinaris 2020 a persones i famílies a l'àmbit de drets socials a causa de la COVID-19

Entitat Ajuntament de Mollet del Valles

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització05/06/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

L’objecte d’aquest ajut, és garantir ingressos suficients per assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques, ja siguin aquestes d’urgència o d’inserció, per a les persones i unitats familiars que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19.

Beneficiaris

Les persones beneficiàries són aquelles que acreditin trobar-se en situació de vulnerabilitat social sobrevinguda ocasionada per una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos com a conseqüència dels efectes del coronavirus.

Requisits de la personal sol·licitant:

a. Viure i estar empadronat a Mollet del Vallès amb anterioritat a la publicació
d’aquestes Bases i convocatòria.

b. Ser major de 18 anys.

c. Trobar-se en la situació de vulnerabilitat econòmica i social arrel de la crisi sanitària del COVID-19 que es recull en el següent subapartat.

d. No disposar d’un saldo mig de més de 1.500 euros en tots els comptes bancaris de titularitat dels membres de la unitat familiar durant els mesos de març, abril i maig.

Quantia de l'ajut

La quantia de l’ajut serà de:

- 180 € per unitat familiar d’un o dos membres

- 250 euros per unitat familiar a partir de tres membres o més.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds es determinarà amb la publicació de la convocatòria que es farà publica al taulell d´anuncis electrònic de l´Ajuntament de Mollet i fins com a màxim el dia 5 de juny de 2020. El termini d’admissió de sol·licituds dels ajuts es podrà tancar en una data anterior en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Més informació

 


 

Referència legal BOP Data 25-5-2020