ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts a aquells comerços al detall i restauració que han hagut de tancar per ordre legal atesa la crisi de la COVID-19

Entitat Ajuntament de Torre de Claramunt

Ajut a aquells comerços al detall i restauració que han hagut de tancar per ordre legal atèsa la crisi del COVID-19.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/05/2020

A qui s'adreça

Empreses

L’ajut será de com a màxim 1.000,00.-€ en funció de les despeses justificades.

Beneficiaris:

Persones titulars de l’activitat de comerç al detall, serveis i restauració que tinguessin local obert al public en data 14/03/2020 , hagin hagut de tancar i reobrin l’activitat un cop s’autoritzi per l’autoritat sanitària. El mateix s’acreditarà en base a l’arxiu municipal d’activitats comunicades/autoritzades i que a la data esmentada estiguessin al día de deute tributari amb l’Ajuntament, així com de declaració d’activitat.

Despeses subvencionables:

fins a 1.000,00 .-€; les despeses fixes de les factures d’aigua, gas, electricitat, i lloguer del local.

Tramitació :

Caldrà fer una petició de l’ajut indicant la quantitat demanada, les dades personal del titular de l’activitat, el num de copta corrent, i declaració de que es retornarà a obrir l’activitat un cop sigui autoritzat per l’autoritat sanitaria corresponent.

L’Ajuntament, prèvia comprovació del compliment dels requisits, acordarà una avançament (bestreta) de la subvenció.

Termini de sol·licitud:

el 31 de maig de 2020

Més informació

 

Referència legal BOP Data 25-5-2020

Ajuntament Torre de Claramunt

T. 938010329