ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a comerços, petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per la crisi de la COVID-19

Entitat Ajuntament de Corbera de l'Ebre

Subvencions al comerç al detall local i altres serveis de proximitat, que han hagut de tancar l’establiment i/o reduir la seva activitat com a conseqüència de les mesures establertes en el marc de l’estat d’alarma decretat per fer front a la COVID-19

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització04/06/2020

A qui s'adreça

Empreses

Període d'execució:

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, es concediran durant el període de 12 mesos de juny de 2020 a juny de 2021.

Beneficiaris:

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que tinguin la consideració de microempresa, SCP, CB,o SL. Així com les persones físiques titulars d´activitats comercials que compleixin els requisits que tot seguit es detallen i que estan ubicades a Corbera d´Ebre la seva activitat reuneixi alguna d´aquestes dos circumstàncies:

a)Que hagin tancat com a conseqüència de l´estat d´alarma
b)Que , tot i no haver tancat, hagin vist reduïda la seva facturació de manera molt
significativa.

Termini:

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 20 de maig i finalitzarà el dia 10 de juny inclòs.

Import.

L’import de les subvencions es fixarà en funció de les sol.licituds presentades. Fixant un màxim de 600 euros eruros per a les activitats que han tancat la seva activitat i 300 euros com a màxim per aquelles que no havent tancat han reduït
molt significativament la seva activitat i facturació.

Més informació i tramitació

 

Referència legal BOP Data 27-5-2020

Ajuntament de Corbera de l'Ebre

T. 977 420 431