ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions d'avançaments reintegrables per al manteniment del teixit empresarial de petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per la situació d'emergència sanitària derivada de la COVID-19

Entitat Ajuntament de Ripoll

Concessió d'avançaments reintegrables per al manteniment del teixit empresarial de petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per la situació d'emergència sanitària derivada del COVID19.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització30/06/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Línia de avançaments reintegrables de petita quantia perquè les persones físiques i jurídiques, que estiguin en una situació de dificultats econòmiques pel tancament de l’activitat, puguin disposar de líquid, per facilitar la supervivència del teixit empresarial afectat per la suspensió de l’activitat econòmica degut a la crisi sanitària provocada pel coronavirus Covid-19, i davant de la situació excepcional ocasionada per l’estat d’alarma.

Despeses subvencionables:


Es podran concedir avançaments per cobrir despeses urgents de les quals en depengui la supervivència del negoci, com poden ser el lloguer del local que ocupa l’empresa o autònom, pagar nòmines i /o altres conceptes relacionats amb l’empresa/autònom, dels que no hagin obtingut cap altre via de finançament o ajudes d’altres administracions.

Quantia:

La quantia de l'import de la bestreta reintegrable pot arribar fins al límit màxim de 3.000 euros per activitat ( si hi ha més d’un titular) o per persona jurídica.

Termini:

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins el 30 de juny de 2020.

Més informació

 

Referència legal BOP Data 27-5-2020

Ajuntament de Ripoll

T. 972 714 142